1 decembrie 2014
P7_TA(2011)0218(COR02)
RECTIFICARE
la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 11 mai 2011 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus)
(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 86kWORD 47k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate