Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2668(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0297/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2011 - 12.5

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0234

Pieņemtie teksti
PDF 197kWORD 38k
Ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs - Strasbūra
Naftas cenu pieauguma izraisītā krīze Eiropas zivsaimniecības nozarē
P7_TA(2011)0234RC-B7-0297/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 12. maija rezolūcija par naftas cenas pieauguma izraisīto krīzi Eiropas zivsaimniecības nozarē

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā zivsaimniecības nozarē enerģijas izmaksas ir nozīmīga saimnieciskās darbības izmaksu daļa un tā kā zvejas izmaksas ir ļoti atkarīgas no naftas cenas;

B.  tā kā nesenais naftas cenas pieaugums ir pasliktinājis zivsaimniecības nozares ekonomisko dzīvotspēju un daudziem zvejniekiem sagādājis rūpes par to, kā kompensēt šīs papildu izmaksas; tā kā naftas cenas pieaugums tieši ietekmē zvejnieku ienākumus;

C.  tā kā zivsaimniecībā nodarbināto cilvēku alga un ienākumi ir nestabili, jo ir atkarīgi no vairākiem faktoriem, piemēram, zvejas neregularitātes, tirdzniecībā izmantotajām pieejām, un no tā, kā tiek noteiktas pirmā pārdevuma cenas, tas nozīmē, ka ir jāsaglabā daži valsts un Kopienas atbalsta veidi;

D.  tā kā finanšu un ekonomikas krīze jo īpaši ietekmē rūpniecības nozares un mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), kā arī apdraud primārā un sekundārā sektora darbību un nodarbinātību tajos;

E.  tā kā Komisija jau iepriekš ir pieņēmusi pagaidu ārkārtas pasākumus, lai pārvarētu grūtības zivsaimniecības nozarē saistībā ar degvielas cenas pieaugumu;

F.  tā kā zvejniecības un akvakultūras produktu cenas tiek noteiktas, līdzsvarojot pieprasījumu un piedāvājumu, un tā kā Eiropas Savienība, lai nodrošinātu iekšējam tirgum nepieciešamos barības krājumus, ir ļoti atkarīga no ievedumiem no trešām valstīm (60 %), ražotāju spējas ietekmēt zvejniecības produktu cenu līmeni ir niecīgas vai to vispār nav;

G.  tā kā Komisija atļauj dalībvalstīm piešķirt zivsaimniecības uzņēmumiem paredzētu de minimis atbalstu līdz pat EUR 30 000 apjomā vienam labuma guvējam trīs gadu periodā,

1.  pauž bažas par daudzu Eiropas zvejnieku nonākšanu grūtā ekonomiskā situācijā, kuru vēl vairāk pasliktina degvielas cenas pieaugums; pauž atbalstu ES zvejniekiem un aicina Komisiju un Padomi veikt pienācīgus pasākumus zvejnieku darba sekmēšanai;

2.  aicina Komisiju pieņemt steidzamus pasākumus, lai atvieglotu Eiropas zvejnieku grūto ekonomisko stāvokli, ņemot vērā arī finansiālās grūtības, kādās nonākušas vairākas valstis;

3.  aicina Komisiju palielināt de minimis atbalsta maksimālo apjomu vienam uzņēmumam trīs gadus ilgā pārejas periodā no EUR 30 000 līdz 60 000, vienlaikus nodrošinot, ka netiek mazināta vides un sociālajā ilgtspējība un kropļota dalībvalstu savstarpējā konkurence;

4.  uzsver, ka ir jāizmanto visas Kopienas zivsaimniecības budžetā paredzētās iespējas un finanšu robežas, lai finansētu ārkārtas atbalsta pasākumus šajā nozarē, tādējādi palīdzot risināt problēmas saistībā ar degvielas cenu pieaugumu līdz laikam, kad tiks īstenoti cita veida pasākumi;

5.  aicina ieviest mehānismus, lai uzlabotu pirmās pārdošanas cenu un veicinātu taisnīgu un atbilstīgu pievienotās vērtības sadalījumu zivsaimniecības nozares vērtības radīšanas ķēdē, palielinot cenu, ko maksā ražošanas posmā, un saglabājot pēc iespējas zemākas cenas galapatērētājiem;

6.  uzstāj, ka jāturpina piešķirt atbalsts no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), lai uzlabotu zvejas rīku atlasi un nomainītu dzinējus, tādējādi palielinot drošību, aizsargājot vidi un/vai taupot degvielu ‐ īpašu uzmanību pievēršot mazapjoma piekrastes un tradicionālajiem zvejniekiem; aicina Komisiju izstrādāt vidēji ilga un ilga termiņa plānu, kas paredz uzlabot zivsaimniecības (tostarp akvakultūras) nozares degvielas patēriņa efektivitāti; turklāt aicina Komisiju drīzumā izstrādājamos priekšlikumos par KZP reformu, jo īpaši priekšlikumā regulai par EZF reformu, iekļaut atbilstīgus pasākumus zivsaimniecības un akvakultūras nozares degvielas patēriņa efektivitātes uzlabošanai;

7.  aicina Komisiju izstrādāt rīcības plānu piekrastes reģioniem un salām, kur ir attīstīta zvejniecība;

8.  aicina Komisiju steidzami ierosināt gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī veikt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās, lai palielinātu zvejas kuģu energoefektivitāti un tādējādi samazinātu zvejnieku atkarību no fosilā kurināmā;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ka arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika