Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0324/2011

Rozpravy :

PV 12/05/2011 - 16.1
PV 12/05/2011 - 17.1
CRE 12/05/2011 - 16.1
CRE 12/05/2011 - 17.1

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 17.1
CRE 12/05/2011 - 17.1

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0242

Přijaté texty
PDF 207kWORD 45k
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk
Srí Lanka: další kroky v souvislosti se zprávou OSN
P7_TA(2011)0242RC-B7-0324/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011 o situaci na Srí Lance

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávu skupiny odborníků jmenované generálním tajemníkem OSN ze dne 31.března 2011 o procesu přijímání odpovědnosti na Srí Lance,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 25. dubna 2011 o zveřejnění zprávy odborné skupiny o Srí Lance,

–  s ohledem na úmluvy, na kterých se Srí Lanka podílí a podle nichž musí vyšetřovat údajné porušování mezinárodních humanitních a lidských práv a stíhat viníky,

–  s ohledem na prohlášení o jmenování skupiny odborníků OSN pro proces přijímání odpovědnosti na Srí Lance, které jménem Evropské unie dne 1. července 2010 učinila místopředsedkyně Komise/vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (MK/VP),

–  s ohledem na prohlášení MK/VP ze dne 10. května 2011 o zprávě skupiny odborníků jmenované generálním tajemníkem OSN o procesu přijímání odpovědnosti na Srí Lance,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 5. února 2009(1), 12. března 2009(2) a 22. října 2009(3) o Srí Lance,

–  s ohledem na druhý dodatkový protokol čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v květnu 2009 došlo k ukončení dlouhotrvajícího konfliktu na Srí Lance, při němž se organizace Tygři osvobození tamilského Ílámu (LTTE) vzdala a její vůdce zahynul; vzhledem k tomu, že na konci konfliktu bylo mnoho obyvatel Srí Lanky vysídleno, zejména na severu ostrova,

B.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících konfliktu si intenzivní boje v oblastech osídlených civilisty vyžádaly mrtvých a zraněných civilistů,

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. května 2009, během návštěvy Ban Ki-moona na Srí Lance nedlouho po konci konfliktu, vydali prezident Mahinda Rajapaksa a Ban Ki-moon společné prohlášení, ve kterém generální tajemník OSN zdůraznil význam přijetí odpovědnosti a vláda Srí Lanky souhlasila, že přijme opatření vedoucí k vyšetřování údajného porušování válečného práva,

D.  vzhledem k tomu, že dne 15. května 2010 srílanská vláda jmenovala osmičlenný výbor pro ponaučení a smíření (LLRC) k prošetření událostí na Srí Lance mezi únorem 2002 a květnem 2009 s cílem zajistit přijetí odpovědnosti, spravedlnost a smíření v zemi,

E.  vzhledem k tomu, že 22. června 2010 generální tajemník OSN jmenoval skupinu odborníků, která mu radí v záležitostech týkajících se údajného porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv v průběhu závěrečné fáze konfliktu na Srí Lance,

F.  vzhledem k tomu, že zpráva OSN, zveřejněná dne 25. dubna 2011, obsahuje důvodné podezření, že jak vládní síly, tak LTTE, prováděly vojenské operace bez zjevného ohledu na ochranu, práva, zájmy a životy civilistů a nedodržovaly normy mezinárodního práva,

G.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství v závěrečných fázích konfliktu opakovaně vyzývalo vládu Srí Lanky, aby umožnila mezinárodním pozorovatelům vstup do země s cílem posoudit humanitární situaci civilního obyvatelstva postiženého boji,

H.  vzhledem k závěrům skupiny odborníků, podle nichž snahy Srí Lanky takřka dva roky po ukončení konfliktu zcela nevyhovují mezinárodním standardům přijetí odpovědnosti,

1.  je znepokojen závažnou povahou obvinění ve zprávě OSN; zdůrazňuje, že je zapotřebí se důkladně vypořádat s těmito obviněními a přijetím odpovědností za ně, než bude moci být nastoleno trvalé usmíření na Srí Lance;

2.  uznává, že skupina odborníků má důvodné podezření, jehož případné potvrzení, by prokázalo závažné dalekosáhlé porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv jak ze strany vlády Srí Lanky, tak ze strany LTTE, některé na úrovni válečných zločinů a zločinů proti lidskosti;

3.  vítá iniciativu generálního tajemníka OSN při jmenování skupiny odborníků pro proces přijímání odpovědnosti na Srí Lance s ohledem na podezření z porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv v průběhu závěrečných fází ozbrojeného konfliktu;

4.  oceňuje rozhodnutí Ban Ki-moona zveřejnit zprávu dne 25. dubna 2011;

5.  zdůrazňuje závazek týkající se lidských práv a přijetí odpovědnosti, který byl klíčovým bodem společného prohlášení vydaného dne 23. května 2009 prezidentem Srí Lanky a generálním tajemníkem OSN;

6.  vítá rozhodnutí generálního tajemníka pozitivně reagovat na doporučení skupiny ohledně přezkumu provádění humanitárního a ochranného mandátu OSN v průběhu války na Srí Lance, zejména v posledních fázích konfliktu; bere na vědomí, že skupina odborníků generálnímu tajemníkovi OSN doporučila ihned ustavit nezávislý mezinárodní mechanismus, ale zároveň uvedla, že to bude vyžadovat souhlas hostitelské země nebo rozhodnutí členských států prostřednictvím odpovídajícího mezivládního fóra;

7.  je přesvědčen, že v zájmu spravedlnosti a usmíření na Srí Lance vyžadují obvinění uvedená ve zprávě odborné skupiny OSN plné, nestranné a transparentní prošetření; podporuje vládu Srí Lanky, aby konstruktivně reagovala na doporučení odborné skupiny;

8.  je hluboce znepokojen zásadním nedostatkem nezávislosti soudnictví, které by mohlo doplňovat činnost nezávislého vyšetřovacího orgánu; naléhá na srílanskou vládu, aby zajistila restorativní a retributivní soudnictví;

9.  vyzývá vládu Srí Lanky, aby v souladu s mezinárodními povinnostmi a s cílem přispět k již zahájenému úsilí o obecné usmíření zlepšila proces přijetí odpovědnosti na místní úrovni;

10.  v tomto ohledu bere na vědomí, že Srí Lanka ustavila výbor pro ponaučení a smíření (LLRC); naléhá na LLRC, aby vzal na vědomí zprávu OSN se vší vážností; bere na vědomí, že LLRC je zplnomocněn požádat státního zástupce Srí Lanky o zahájení trestního řízení založeného na zjištěných skutečnostech;

11.  požaduje přijetí odpovědnosti za údajné porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv jak ze strany LTTE, tak i vlády Srí Lanky;

12.  naléhavě vyzývá vládu Srí Lanky, aby provedla doporučení skupiny odborníků a začala „okamžitými opatřeními“ a zároveň aby neprodleně zahájila spravedlivé vyšetřování údajného porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv, kterého se dopustily obě strany zapojené do konfliktu;

13.  vyzývá MK/VP, Radu a Komisi, aby napomohly dalším snahám o posílení přijetí odpovědnosti na Srí Lance a podpořily zprávu OSN;

14.  naléhá na vládu Srí Lanky, aby se aktivně zabývala skutečnými politickými, hospodářskými a sociálními problémy a zájmy svých tamilských občanů; zároveň naléhá na vládu Srí Lanky, aby přijala aktivní opatření pro politickou decentralizaci a podpořila zapojení Tamilů do státní správy a do policejních a ozbrojených sil, aby se tak tamilské obyvatelstvo cítilo jistěji a uznalo porážku LTTE jako osvobození a vzhlíželo k zářné a úspěšné budoucnosti, jak tomu je u jeho sinhálských spoluobčanů;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a prezidentovi, vládě a parlamentu Srí Lanky.

(1) Úř. věst. C 67 E, 18.03.10, s. 141.
(2) Úř. věst. C 87 E, 1.4.10, s. 127.
(3) Úř. věst. C 265 E, 30.09.10, s. 29.

Právní upozornění - Ochrana soukromí