Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0330/2011

Разисквания :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 17.2

Приети текстове :

P7_TA(2011)0243

Приети текстове
PDF 277kWORD 54k
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург
Азербайджан
P7_TA(2011)0243RC-B7-0330/2011

Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно Азербайджан

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Азербайджан, и по-специално резолюцията си от 17 декември 2009 г.(1),

–  като взе предвид резолюциите си от 20 май 2010 г.(2) относно необходимостта от стратегия на ЕС относно Южен Кавказ, от 7 април 2011 г.(3) относно прегледа на европейската политика на съседство - Източното измерение и от 20 януари 2011 г.(4) относно стратегията на ЕС за Черно море,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на члена на Европейската комисия, отговарящ за разширяването и европейската политика на съседство от 18 април 2011 г. и изявлението на Бюрото на Делегацията на ЕС в Баку от 10 март 2011 г.,

–  като взе предвид заключенията от заседанието на министрите на външните работи в рамките на Източното партньорство от 13 декември 2010 г.,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕО и Азербайджан, влязло в сила на 1 юли 1999 г.,

–  като взе предвид изявленията на представителя на ОССЕ по въпросите, свързани със свободата на медиите, относно нападенията срещу журналисти от 10 март 2011 г. и от 28 март 2011 г.,

–  като взе предвид доклада на мисията за наблюдение на изборите на Службата за демократични институции и права на човека относно парламентарните избори, проведени на 7 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник

A.  като има предвид, че Азербайджан участва активно в европейската политика за съседство и в Източното партньорство, че е сред учредителите на Евронест и че е поел ангажимент за зачитане на принципите на демокрацията, правата на човека и правовата държава, които са основните ценности, на които се опират тези инициативи,

Б.  като има предвид, че от 15 юли 2010 г. се водят преговори относно споразумение за асоцииране между ЕС и Азербайджан, основано на съвместни ангажименти по отношение на набор от общи ценности и обхващащо широк кръг от области, включително политическия диалог, правосъдието, свободата и сигурността, както и търговията и сътрудничеството в секторните политики,

В.  като има предвид обаче, че макар и – че съгласно съвместното изявление на мисията за наблюдение на изборите, състояща се от членове на Парламентарната асамблея на ОССЕ, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на Европейския парламент, проведените на 7 ноември 2010 г. парламентарни избори в Азербайджанска република са се характеризирали с мирна атмосфера и всички политически партии са участвали в политическия процес, като цяло провеждането на тези избори не е било достатъчно, за да представлява значим напредък в демократичното развитие на страната,

Г.  като има предвид, че след мирните протести срещу правителството на 11 март и 2 април 2011 г. в Азербайджан се прилага в широки мащаби ограничаване на свободата на словото и на събранията; като има предвид, че ограничителните мерки включват задържане, тормоз и заплахи по отношение на активисти на гражданското общество, на работещи в медиите и на политици от опозицията в Азербайджан,

Д.  като има предвид, че случаите на активистите Джабар Савалан и Бахтияр Хаджиев са особено тревожни; като има предвид, че срещу г-н Савалан, член на младежката група на азербайджанската партия „Народен фронт“, и г-н Хаджиев, активист и бивш кандидат за парламентарен член, са били предприети действия, както изглежда, тъй като са използвали Фейсбук, за да призовават за демонстрации срещу правителството; като има предвид, че г-н Савалан е осъден на две години и половина лишаване от свобода за предполагаемо притежаване на наркотици; като има предвид, че г-н Хаджиев е арестуван на 4 март, след като е призовал във Фейсбук за демонстрации срещу правителството, и че сега е изправен пред две години лишаване от свобода за предполагаемо неизпълнение на задължението за военна служба; като има предвид, че съществуват сериозни съмнения относно справедливостта на процесите на г-н Савалан и г-н Хаджиев,

Е.  като има предвид, че към средата на март азербайджанските съдилища са осъдили най-малко 30 души, участвали в тези мирни протести, на 5 до 8 дни лишаване от свобода на съдебни процеси, провеждани през нощта и обществеността не е имала достъп до тях; като има предвид, че по-голямата част от обвиняемите не са имали достъп до избран от тях адвокат; като има предвид, че полицията е отказала да позволи на задържаните да се свържат с адвокати, и като има предвид, че адвокатите на някои от обвиняемите не са знаели къде или кога ще се проведат съдебните процеси,

Ж.  като има предвид, че около 200 активисти са арестувани на 2 април 2011 г., включително ръководителят на младежката организация на партия „Мусават“, Турал Абасли,

З.  като има предвид, че Азербайджанският дом на правата на човека, който е член на международната мрежа на Домовете на правата на човека, регистриран в Азербайджан през май 2007 г., беше затворен от органите вследствие на заповед на Министерството на правосъдието, издадена на 10 март 2011 г.; като има предвид, че Министерството обоснова затварянето, като се позова на нарушаване от страна на организацията на азербайджанския закон за неправителствените организации,

И.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека постанови, че Азербайджанската република трябва да освободи от затвор лишения от свобода журналист Ейнула Фатулаев и да му изплати 25 000 EUR за морални щети,

Й.  като има предвид, че Азербайджан е член на Съвета на Европа и страна по Европейската конвенция за защита на правата на човека, както и по редица други международни договори в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права,

1.  Изразява дълбокото си безпокойство по повод на увеличаващия се брой инциденти, свързани с тормоз, нападения и упражняване на насилие срещу азербайджански активисти от гражданското общество и социалната мрежа и журналисти;

2.  Изразява дълбоко съжаление по повод на практиката на заплахи, задържане, съдебно преследване и осъждане на независими журналисти и политически активисти различни наказателни обвинения;

3.  Изразява съжаление по повод арестуването на около 200 души преди и по време на протестите срещу правителството от 2 април 2011 г. в Баку; призовава азербайджанските органи да позволят мирните протести, както и свободата на събранията, които са централни принципи на отвореното и демократично общество; изразява съжаление по повод упражняването на физическо насилие срещу демонстрантите;

4.  Призовава азербайджанските органи да освободят всички членове на опозицията, младежки активисти и блогъри, които все още са държани в предварителен арест след мирните демонстрации, проведени на 11 март и 2 и 17 април 2011 г., както и да освободят г-н Савалан и г-н Хаджиев и да оттеглят обвиненията срещу тях; призовава правителството на Азербайджан да спазва международните конвенции, които е ратифицирало, като зачита свободата на словото;

5.  Настоятелно призовава органите да запазят всички необходими условия, даващи възможност на медиите, включително опозиционните медии, да функционират, така че журналистите да могат да работят и отразяват свободно събитията, без върху тях да се оказва натиск, и да обърнат специално внимание на сигурността на журналистите; в тази връзка припомня обещанието, дадено от президента Илхам Алиев през 2005 г., в което той увери, че правата на всеки един журналист са опазвани и защитавани от държавата;

6.  Изразява тревогата си във връзка със сведенията за заплахи в затвора срещу редактора на вестник Ейнула Фатулаев, задълбочаващото се влошаване на здравословното му състояние и отказвания му достъп до здравни грижи и призовава за незабавното му освобождаване;

7.  Изразява тревогата си относно влошаването на положението с правата на човека в Азербайджанска република; призовава азербайджанските органи да опазят основните свободи, гарантирани от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и други международни договори, по които Азербайджанска република е страна, и да спазват ангажиментите в рамките на ОССЕ и Съвета на Европа;

8.  Изразява съжаление по повод на наскоро отправените писмени предупреждения за „прекратяване на дейността“, изпратени от азербайджанското Министерство на правосъдието до Националния демократичен институт и мрежата на Домовете на правата на човека, и настоятелно призовава в тази връзка азербайджанските органи да позволят на тази мрежа да продължи дейността си в страната, без да й се създават повече пречки;

9.  Призовава азербайджанските органи да поддържат диалог с членовете на организации на гражданското общество и да предприемат всички стъпки, за да се даде възможност на гражданите свободно да участват в мирни демократични действия и да се позволи на активистите да се организират свободно и без намеса от страна на държавата;

10.  Насърчава органите на Азербайджан да позволят провеждането на мирни демонстрации на подходящи места и ги призовава настоятелно да се не прибягват до заплахи срещу организаторите, като ги задържат и им предявяват наказателни и други обвинения; изразява съжаление, че някои младежки активисти са били изключени от държавния университет на Баку, тъй като не са се явили на изпити, когато са били задържани от полицията във връзка с политическите си дейности;

11.  Приветства наскорошното освобождаване от затвора на двамата блогъри Аднан Хаджизаде и Емин Абдулаев (Мили);

12.  Счита, че достъпът до информационните и комуникационните технологии, включително свободният и нецензуриран достъп до интернет, е от основно значение за развитието на демокрацията и принципите на правовата държава и е средство за насърчаване на обмена и общуването между гражданите на Азербайджан и ЕС;

13.  Призовава азербайджанските органи да предприемат мерки във връзка с проблемите, посочени в заключителния доклад на Службата за демократични институции и човешки права на ОССЕ относно парламентарните избори и очаква по-нататъшно сътрудничество с Венецианската комисия, за да се гарантира, че избирателното законодателство на Азербайджан изцяло съответства на международните норми и стандарти;

14.  Призовава Азербайджан да увеличи усилията си за цялостното прилагане на плана за действие в рамките на европейската политика за съседство през последната година на този план и призовава Комисията да продължи да подкрепя усилията на Азербайджан в тази посока;

15.  Приветства създаването на новите подкомисии към комисията за сътрудничество между ЕС и Азербайджан, които ще укрепят институционалната рамка за дискусии в областта на правосъдието, свободата и сигурността и относно зачитането на правата на човека и демокрацията;

16.  Приветства приноса на Азербайджан към Източното партньорство и участието на делегацията на Мили Меджлис (азербайджанския парламент) на учредителното заседание на Парламентарната асамблея Евронест;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на върховния представител/заместник-председателят на Комисията, на Съвета, на Комисията, на президента, правителството и парламента на Азербайджан, както и на Службата за демократични институции и човешки права на ОССЕ.

(1) ОВ C 286 E, 22.10.2010 г., стр. 27.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0193.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0153.
(4) Приети текстове, P7_TA(2011)0025.

Правна информация - Политика за поверителност