Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0330/2011

Rozpravy :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 17.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0243

Přijaté texty
PDF 217kWORD 52k
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk
Ázerbájdžán
P7_TA(2011)0243RC-B7-0330/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011 o Ázerbájdžánu

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ázerbájdžánu, zejména na usnesení ze dne 17. prosince 2009(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010(2) o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu, usnesení ze dne 7. dubna 2011(3) o přezkumu evropské politiky sousedství – východní rozměr a usnesení ze dne 20. ledna 2011(4) o strategii EU pro oblast Černého moře,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího komisaře pro rozšíření a evropskou politiku sousedství ze dne 18. dubna 2011 a na prohlášení kanceláře delegace EU v Baku ze dne 10. března 2011,

–  s ohledem na závěry ze zasedání ministrů zahraničí zemí východního partnerství ze dne 13. prosince 2010,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

–  s ohledem na prohlášení zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků ohledně útoku na novináře ze dne 10. a 28. března 2011,

–  s ohledem na zprávu volební pozorovatelské mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) o parlamentních volbách ze dne 7. listopadu 2010,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán se aktivně účastní evropské politiky sousedství a východního partnerství, je zakládajícím členem shromáždění Euronest a je odhodlán dodržovat demokracii, lidská práva a zásady právního státu, které jsou klíčovými hodnotami v rámci těchto iniciativ,

B.  vzhledem k tomu, že dne 15. července 2010 byla zahájena jednání o Dohodě o přidružení mezi EU a Ázerbájdžánem na základě oboustranné podpory souboru společných hodnot týkajících se široké škály oblastí, včetně politického dialogu, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a také obchodu a spolupráce v rámci rezortních politik,

C.  vzhledem k tomu, že podle společného prohlášení volební pozorovatelské mise, která se skládala z parlamentního shromáždění OBSE, parlamentního shromáždění Rady Evropy a Evropského parlamentu, se parlamentní volby, jež proběhly v Ázerbájdžánské republice dne 7. listopadu 2010, vyznačovaly poklidnou atmosférou a politického procesu se zúčastnily všechny opoziční strany, celkový průběh těchto voleb však nepostačoval k tomu, aby bylo na cestě demokratického rozvoje této země dosaženo smysluplného pokroku,

D.  vzhledem k tomu, že v Ázerbájdžánu dochází v návaznosti na pokojné protesty proti vládě, které se odehrály ve dnech 11. března a 2. dubna 2011, k rozsáhlému potlačování svobody projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že tyto bezpečnostní akce zahrnují zatýkání, pronásledování a zastrašování aktivistů z řad občanské společnosti, pracovníků sdělovacích prostředků a opozičních politiků v Ázerbájdžánu,

E.  vzhledem k tomu, že obavy vzbuzuje zejména případ aktivistů Džabbara Savalana a Bachtijara Chadžijeva; vzhledem k tomu, že se pozornost zaměřila na člena mládežnické skupiny ázerbájdžánské strany všelidové fronty pana Savalana a na aktivistu a bývalého poslaneckého kandidáta pana Chadžijeva podle všeho proto, že používali síť Facebook ke svolávání demonstrací proti vládě; vzhledem k tomu, že pan Savalan byl odsouzen ke dvěma a půl letům odnětí svobody za údajné držení drog; vzhledem k tomu, že pan Chadžijev byl dne 4. března zatčen poté, co na síti Facebook svolával k demonstracím proti vládě, a nyní mu hrozí dva roky vězení za to, že se údajně vyhýbal vojenské službě; vzhledem k tomu, že existují pochybnosti ohledně regulérnosti procesů proti panu Savalanovi a panu Chadžijevovi,

F.  vzhledem k tomu, že v polovině března ázerbájdžánské soudy odsoudily v průběhu procesů, jež proběhly v nočních hodinách s vyloučením veřejnosti, nejméně 30 osob, které se zúčastnily těchto pokojných protestů, k pěti až osmi dnům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že většina obžalovaných neměla přístup k právním zástupcům dle vlastního výběru; vzhledem k tomu, že policie odmítla umožnit zadrženým kontaktovat právníky, a vzhledem k tomu, že právníci některých obžalovaných nevěděli, kdy a kde se soudní proces koná,

G.  vzhledem k tomu, že dne 2. dubna 2011 bylo zadrženo přibližně 200 aktivistů, včetně Turala Abbasliho, předsedy mládežnické organizace strany Musavat,

H.  vzhledem k tomu, že úřady dne 10. března 2011 na příkaz ministerstva spravedlnosti uzavřely budovu organizace Human Rights House v Ázerbájdžánu, která je členem mezinárodní sítě podporující organizace na ochranu lidských práv (International Human Rights House Network) a která byla zaregistrována v Ázerbájdžánu v květnu 2007; vzhledem k tomu, že ministerstvo spravedlnosti zdůvodnilo jeho uzavření tím, že tato organizace porušila ázerbájdžánský zákon o nevládních organizacích,

I.  vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva nařídil Ázerbájdžánské republice, aby propustila vězněného novináře Ejnullu Futullajeva a uhradila mu 25 000 EUR za morální újmu,

J.  vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán je členem Rady Evropy a smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech a také řady dalších mezinárodních dohod v oblasti ochrany lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vzrůstajícím počtem případů pronásledování, útoků a násilí vůči občanské společnosti a aktivistům sociálních sítí a novinářům v Ázerbájdžánu;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že na základě nejrůznějších obvinění z páchání trestných činů dochází k zastrašování, zatýkání, trestnímu stíhání a odsuzování nezávislých novinářů a politických aktivistů;

3.  vyjadřuje politování nad zatčením 200 osob, k němuž došlo před protivládními protesty, které proběhly dne 2. dubna 2011 v Baku, i v jejich průběhu; vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby povolily pokojné protesty a svobodu shromažďování, které jsou základní zásadou otevřené a demokratické společnosti; vyjadřuje politování nad použitím fyzického násilí vůči osobám, které se protestů zúčastnily;

4.  vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby propustily všechny členy opozice, mládežnické aktivisty a blogery, kteří se po pokojných demonstracích konaných ve dnech 11. března a 2. a 17. dubna 2011 ocitli ve vazbě, a aby propustily pana Savalana a pana Chadžijeva a stáhly obvinění proti nim; vyzývá vládu Ázerbájdžánu, aby tím, že umožní svobodu projevu, dodržovala mezinárodní úmluvy, které ratifikovala;

5.  naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby zajistily veškeré nezbytné podmínky, které by umožnily fungování sdělovacích prostředků, včetně těch opozičních, aby mohli novináři svobodně a bez nátlaku pracovat a poskytovat zpravodajství, a aby zvláštní pozornost věnovaly bezpečnosti novinářů; v této souvislosti připomíná závazek prezidenta Ilhama Alijeva z roku 2005, při němž prohlásil, že stát chrání a brání práva každého novináře;

6.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami, v nichž se uvádí, že vydavateli novin panu Ejnullovi Futullajevovi je ve vězení vyhrožováno, že došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu a že je mu odpírána lékařská péče, a vyzývá k jeho okamžitému propuštění;

7.  je znepokojen zhoršující se situací v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánské republice; vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby zajistily základní svobody, které zaručuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a další mezinárodní dohody, jichž je Ázerbájdžánská republika smluvní stranou, a aby dodržovala závazky vůči organizaci OBSE a Radě Evropy;

8.  vyjadřuje politování nad nedávným písemným varováním ohledně „ukončení činnosti“, které zaslalo ázerbájdžánské ministerstvo spravedlnosti Národnímu demokratickému ústavu a síti Human Rights House Network, a v této souvislosti naléhavě žádá ázerbájdžánské orgány, aby umožnily této síti další fungování v zemi, aniž by jí byly kladeny jakékoli překážky;

9.  vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby pokračovaly v dialogu se členy organizací občanské společnosti, přijaly veškerá opatření, která by jednotlivcům umožnila svobodně se zapojit do pokojné demokratické činnosti, a umožnily aktivistům svobodně se organizovat, aniž by do tohoto procesu zasahovala vláda;

10.  doporučuje ázerbájdžánským orgánům, aby umožnily konání pokojných demonstrací v příslušných lokalitách, a naléhavě je žádá, aby upustily od zastrašování organizátorů tím, že je budou zadržovat a obviňovat z páchání trestných a činů a přestupků; vyjadřuje politování nad tím, že ze státní univerzity v Baku bylo vyloučeno několik mladých aktivistů za to, že se nedostavili ke zkouškám, protože je v souvislosti s jejich politickou činností zadržovala policie;

11.  vítá nedávné popuštění dvou blogerů Adnana Hadžizadeho a Emina Abdullajeva (Emina Milliho) z vězení;

12.  domnívá se, že z hlediska rozvoje demokracie a právního státu má zásadní význam přístup k informacím a komunikačním technologiím, včetně volného a necenzurovaného přístupu k internetu, které jsou také prostředkem podporujícím výměnu názorů a komunikaci mezi Ázerbájdžánci a EU;

13.  vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby se věnovaly nedostatkům, které jsou uvedeny v závěrečné zprávě organizace OBSE/ODIHR o parlamentních volbách, a očekává další spolupráci s Benátskou komisí, aby bylo zajištěno, že volební zákony Ázerbájdžánu budou v naprostém souladu s mezinárodními normami a standardy;

14.  vyzývá Ázerbájdžán, aby se znovu zasadil o provádění akčního plánu evropské politiky sousedství v plném rozsahu v průběhu jeho posledního roku, a Evropskou komisi, aby Ázerbájdžán v tomto úsilí nadále podporovala;

15.  vítá vytvoření nových podvýborů Výboru pro spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem, které posílí institucionální rámec pro diskuze týkající se oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a dodržování lidských práv a demokracie;

16.  vítá přínos Ázerbájdžánu k východnímu partnerství a účast delegace ázerbájdžánského parlamentu (Milli Madžlis) na úvodním zasedání parlamentního shromáždění Euronest;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi, prezidentu, vládě a parlamentu Ázerbájdžánu a organizaci OBSE/ODIHR.

(1) Úř. věst. C 286 E, 22.10.2010, s. 27.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0193.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0153.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2011)0025.

Právní upozornění - Ochrana soukromí