Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0330/2011

Keskustelut :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Äänestykset :

PV 12/05/2011 - 17.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0243

Hyväksytyt tekstit
PDF 203kWORD 54k
Torstai 12. toukokuuta 2011 - Strasbourg
Azerbaidžan
P7_TA(2011)0243RC-B7-0330/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. toukokuuta 2011 Azerbaidžanista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Azerbaidžanista ja erityisesti 17. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuudesta(2), 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – itäinen ulottuvuus(3) ja 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta(4),

–  ottaa huomioon laajentumisasioista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen tiedottajan 18. huhtikuuta 2011 antaman lausunnon ja Bakussa sijaitsevan EU:n edustuston 10. maaliskuuta 2011 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2010 pidetyn itäisen kumppanuuden maiden ulkoministereiden kokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Azerbaidžanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1999,

–  ottaa huomioon tiedotusvälineiden vapautta koskevista asioista vastaavan Etyjin edustajan lausunnot toimittajia vastaan 10. ja 28. maaliskuuta 2011 tehdyistä iskuista,

–  ottaa huomioon demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vaalitarkkailuvaltuuskunnan raportin 7. marraskuuta 2010 pidetyistä parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan osallistuu aktiivisesti Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja itäiseen kumppanuuteen, että se on yksi EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen (Euronest) perustajajäsenistä ja että se on sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, jotka ovat näiden kahden aloitteen keskeiset arvot,

B.  ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2010 käynnistettiin EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut, jotka perustuivat jaettuihin yhteisiin arvoihin ja joissa käsiteltiin useita eri aloja, mukaan luettuina poliittinen vuoropuhelu, oikeus, vapaus ja turvallisuus sekä kauppa ja yhteistyö eri alakohtaisissa politiikoissa,

C.  ottaa huomioon, että vaikka Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja Euroopan parlamentin edustajista koostuva vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi yhteisessä lausunnossaan, että Azerbaidžanin tasavallassa 7. marraskuuta 2010 pidetyt parlamenttivaalit sujuivat rauhallisesti ja kaikki oppositiopuolueet osallistuivat poliittiseen prosessiin, kokonaisuutena vaalit järjestettiin siten, että ne eivät riittäneet edistämään tarkoituksenmukaisesti maan demokraattista kehittymistä,

D.  toteaa, että ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta on rajoitettu Azerbaidžanissa tuntuvasti sen jälkeen, kun maan hallitusta vastaan järjestettiin rauhanomaisia mielenosoituksia 11. maaliskuuta 2011 ja 2. huhtikuuta 2011; toteaa, että rajoituksiin on kuulunut Azerbaidžanin kansalaisyhteiskuntaa edustavien aktivistien, tiedotusvälineiden ammattilaisten ja oppositiopoliitikkojen pidätyksiä, ahdistelua ja pelottelua,

E.  pitää aktivistien Jabbar Savalanin ja Bahtijar Hacijevin tapauksia erityisen huolestuttavina; ottaa huomioon, että Azerbaidžanin Kansanrintamapuolueen (APFP) nuorisojärjestön jäsen Savalan ja aktivisti ja entinen kansanedustajaehdokas Hacijev joutuivat ilmeisesti kohteiksi käytettyään Facebookia hallituksen vastaisten mielenosoitusten kokoon kutsumiseen; toteaa, että Savalan tuomittiin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan syytettynä huumeiden hallussapidosta; toteaa, että Hacijev pidätettiin 4. maaliskuuta hänen kehotettuaan Facebookissa hallitusten vastaisiin mielenosoituksiin ja että nyt häntä uhkaa kahden vuoden vankilatuomio syytettynä sotilaspalvelun välttelystä; toteaa, että Savalanin ja Hacijevin oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuutta kohtaan on esitetty vakavia epäilyjä,

F.  ottaa huomioon, että azerbaidžanilaiset tuomioistuimet langettivat maaliskuun puolessavälissä vähintään kolmellekymmenelle rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuneille henkilöille 5–8 vuorokauden vankilatuomioita öiseen aikaan suljetuin ovin järjestetyissä oikeudenkäynneissä; ottaa huomioon, että syytetyt eivät voineet turvautua itse valitsemiinsa asianajajiin; toteaa, että poliisi esti pidätettyjä ottamasta yhteyttä asianajajiin ja että eräiden syytettyjen asianajajat eivät tienneet, milloin ja missä oikeudenkäynnit pidettiin,

G.  ottaa huomioon, että 2. huhtikuuta 2011 pidätettiin noin 200 aktivistia ja että näiden joukossa oli myös Musavat-puolueen nuorisojärjestön johtaja Tural Abbasli,

H.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanin viranomaiset sulkivat maan oikeusministeriön 10. maaliskuuta 2011 antaman käskyn vuoksi toukokuussa 2007 rekisteröityneen Azerbaidžanin ihmisoikeuksien talon, joka kuuluu ihmisoikeuksien talojen kansainväliseen verkostoon; ottaa huomioon, että oikeusministeriö perusteli sulkemispäätöstä sillä, että organisaatio on rikkonut kansalaisjärjestöjä koskevaa Azerbaidžanin lakia,

I.  ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi Azerbaidžanin tasavallan vapauttamaan vangitun toimittajan Eynulla Fatullajevin ja maksamaan tälle 25 000 euroa henkisestä kärsimyksestä,

J.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan on Euroopan neuvoston jäsen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja eräiden muiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, sopimuspuoli,

1.   on erittäin huolissaan Azerbaidžanin kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisen verkoston aktivistien ja toimittajien ahdistelun sekä heihin kohdistuvien iskujen ja väkivallan yleistymisestä;

2.  pahoittelee syvästi, että riippumattomia toimittajia ja poliittisia aktivisteja on uhkailtu ja että heitä on pidätetty, asetettu syytteeseen ja tuomittu erilaisten rikossyytteiden varjolla;

3.  pitää valitettavana, että noin 200 henkilöä pidätettiin ennen Bakussa 2. huhtikuuta 2011 järjestettyjä hallituksen vastaisia mielenosoituksia tai niiden aikana; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia sallimaan rauhanomaiset mielenosoitukset ja kokoontumisvapauden, jotka ovat avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä periaatteita; pitää valitettavana, että mielenosoittajia kohtaan on käytetty fyysistä väkivaltaa;

4.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia vapauttamaan kaikki 11. maaliskuuta 2011 sekä 2. ja 17. huhtikuuta 2011 pidettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen vangittuina pidetyt opposition jäsenet, nuorisoaktivistit ja verkkopäiväkirjan pitäjät, vapauttamaan Savalanin ja Hacijevin ja luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä; kehottaa Azerbaidžanin hallitusta noudattamaan ratifioimiaan kansainvälisiä yleissopimuksia ja sallimaan ilmaisunvapauden;

5.  kehottaa viranomaisia turvaamaan kaikki tarvittavat olosuhteet, jotta tiedotusvälineet ja myös opposition tiedotusvälineet voivat toimia siten, että toimittajat voivat työskennellä ja raportoida vapaasti ja painostuksetta, ja kiinnittämään erityistä huomiota toimittajien turvallisuuteen; palauttaa tässä yhteydessä mieliin presidentti Ilham Alijevin vuonna 2005 antaman lausunnon, jossa hän lupasi, että kaikkien toimittajien oikeuksia suojellaan ja että valtio turvaa ne;

6.  on huolissaan raporteista, joiden mukaan sanomalehden toimittajaa Eynulla Fatullajevia on uhkailtu vankilassa, hänen terveydentilansa heikentyy yhä nopeammin eikä hän saa sairaanhoitoa, ja vaatii hänen välitöntä vapauttamistaan;

7.   on huolissaan Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia huolehtimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksella ja muilla kansainvälisillä sopimuksilla, joiden sopimuspuoli maa on, taattujen perusvapauksien toteutumisesta ja kunnioittamaan Etyjissä ja Euroopan neuvostossa tehtyjä sitoumuksia;

8.  pitää valitettavana, että Azerbaidžanin oikeusministeriö on lähettänyt äskettäin Kansalliselle demokraattiselle instituutille ja ihmisoikeuksien talojen verkostolle kirjallisia varoituksia toiminnan lopettamisesta, ja kehottaa tässä yhteydessä Azerbaidžanin viranomaisia sallimaan viimeksi mainitun organisaation esteettömän toiminnan maassa;

9.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia jatkamaan vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ja toteuttamaan kaikki toimet, jotta yksittäiset kansalaiset voivat osallistua vapaasti rauhanomaiseen ja demokraattiseen toimintaan ja aktivistit voivat järjestäytyä vapaasti ilman, että hallitus puuttuu asiaan;

10.  kannustaa Azerbaidžanin viranomaisia sallimaan rauhanomaisten mielenosoitusten järjestämisen asianmukaisilla paikoilla ja kehottaa heitä pidättymään näiden tilaisuuksien järjestäjien pelottelemisesta pidättämällä järjestäjät ja nostamalla heitä vastaan rikossyytteitä ja muita syytteitä; pitää valitettavana, että eräitä nuorisoaktivisteja on erotettu Bakun valtiollisesta yliopistosta, koska he eivät päässeet tutkintoihin jouduttuaan poliisin pidättämiksi poliittisen aktiivisuutensa vuoksi;

11.   pitää myönteisenä, että kaksi verkkopäiväkirjan pitäjää Adnan Hajizade ja Emin Abdullajev (Milli) vapautettiin äskettäin;

12.   pitää tiedon ja viestintäteknologian saatavuutta sekä vapaata ja sensuroimatonta internetiin pääsemistä olennaisena demokratian ja oikeusvaltion kehittymisen ja Azerbaidžanin ja EU:n välisen tietojenvaihdon ja viestinnän edistämisen kannalta;

13.   kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia paneutumaan Etyjin/ODIHR:n parlamenttivaaleja koskevassa lopullisessa raportissa yksilöityihin puutteisiin ja odottaa lisää yhteistyötä Venetsia-toimikunnan kanssa sen varmistamiseksi, että Azerbaidžanin vaalilainsäädäntö on täysin kansainvälisten normien ja standardien mukainen;

14.   kehottaa Azerbaidžania ryhtymään uusiin toimiin voidakseen panna viimeisenä vuonna kattavasti täytäntöön Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman ja kehottaa komissiota avustamaan Azerbaidžania edelleen tässä asiassa;

15.   pitää myönteisenä uusien alivaliokuntien perustamista EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan alaisuuteen, koska ne lujittavat institutionaalisia puitteita, jotka mahdollistavat keskustelun oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla sekä keskustelun ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja demokratiasta;

16.  pitää myönteisenä Azerbaidžanin panosta itäiseen kumppanuuteen ja maan parlamentin (Milli Majlis) valtuuskunnan osallistumista Euronestin avajaisistuntoon,

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, Azerbaidžanin presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Etyjille/ODIHR:lle.

(1) EUVL C 286 E, 22.10.2010, s. 27.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0193.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0153.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0025.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö