Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0330/2011

Debatai :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Balsavimas :

PV 12/05/2011 - 17.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0243

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2011 m. gegužės 12 d. - Strasbūras
Azerbaidžanas
P7_TA(2011)0243RC-B7-0330/2011

2011 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Azerbaidžano

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Azerbaidžano, ypač į 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją(2) dėl būtinybės parengti ES Pietų Kaukazo strategiją, 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją(3) Europos kaimynystės politikos peržiūros. Rytų aspekto ir 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją(4) dėl ES Juodosios jūros strategijos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario, atsakingo už plėtros politiką ir Europos kaimynystės politiką, atstovo spaudai 2011 m. balandžio 18 d. pareiškimą ir ES delegacijos biuro Baku 2011 m. kovo 10 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 13 d. Rytų partnerystės užsienio reikalų ministrų susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. liepos 1 d. įsigaliojusį EB ir Azerbaidžano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į ESBO atstovo žiniasklaidos laisvės klausimais pareiškimus dėl žurnalistų užpuolimų 2011 m. kovo 10 d. ir 2011 m. kovo 28 d.,

–  atsižvelgdamas į Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių tarnybos (ODIHR) rinkimų stebėjimo misijos ataskaitą dėl 2010 m. lapkričio 7 d. parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Azerbaidžanas aktyviai dalyvauja vykdant Europos kaimynystės politiką ir Rytų partnerystės iniciatyvą, yra EURONEST steigėjas bei yra įsipareigojęs laikytis demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės principų – pagrindinių šių iniciatyvų vertybių,

B.  kadangi nuo 2010 m. liepos 15 d. buvo pradėtos derybos dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo, paremto bendrais įsipareigojimais, orientuotais į bendrų vertybių rinkinį, apimantį daug sričių, įskaitant politinį dialogą, teisingumą, laisvę ir saugumą, taip pat prekybos ir bendradarbiavimo sektorių politikos kryptis,

C.  kadangi vis dėlto, atsižvelgiant į rinkimų stebėjimo misijos, kurią sudarė ESBO parlamentinės asamblėjos, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos ir Europos Parlamento atstovai, bendrą pareiškimą, 2010 m. lapkričio 7 d. Azerbaidžano Respublikos parlamento rinkimams buvo būdinga taiki atmosfera ir visos opozicinės partijos dalyvavo politiniame procese, nepaisant to šiuos rinkimus surengti nepakako, kad būtų padaryta žymi pažanga šios šalies demokratijos plėtros srityje,

D.  kadangi Azerbaidžane po taikių 2011 m. kovo 11 d. ir balandžio 2 d. protestų prieš vyriausybę vykdomi plataus masto ir griežti saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymai; kadangi griežti suvaržymai apima pilietinės visuomenės aktyvistų, žiniasklaidos specialistų ir opozicijos politikų Azerbaidžane areštus, persekiojimus ir bauginimus,

E.  kadangi aktyvistų Jabbaro Savalano ir Bakhtiyaro Hajievo atvejai kelia ypatingą susirūpinimą; kadangi į J. Savalaną, Azerbaidžano liaudies fronto partijos (APFP) jaunimo grupės narį, ir B. Hajiyevą, aktyvistą ir buvusį kandidatą į parlamento narius, esą buvo taikomasi už tai, kad naudodamiesi Facebooku kvietė į demonstracijas prieš vyriausybę; kadangi J. Savalanas buvo nuteistas dvejiems su puse metų kalėjimo už tariamą narkotikų laikymą; kadangi B. Hajievas buvo suimtas kovo 4 d. po raginimų Facebooke eiti į demonstracijas prieš vyriausybę, o dabar jam gresia dveji metai kalėjimo už tariamą karo tarnybos vengimą; kadangi kyla rimtų abejonių dėl J. Savalano ir B. Hajiyevo teismų sąžiningumo,

F.  kadangi kovo viduryje Azerbaidžano teismai nuteisė ne mažiau kaip 30 žmonių, kurie dalyvavo šiuose taikiuose protestuose, nuo 5 iki 8 dienų kalėjimo vėlai naktį vykusiuose ir neviešuose teismuose; kadangi dauguma atsakovų neturėjo galimybės pasirinkti teisinio patarėjo; kadangi policijos atsisakė leisti sulaikytiesiems susisiekti su advokatais ir kadangi kai kurių atsakovų advokatai nežinojo, kada ir kur tie teismai vyko,

G.  kadangi maždaug 200 aktyvistų buvo suimta2011 m. balandžio 2 d., įskaitant Lygybės (Musavat) partijos jaunimo organizacijos vadovą Turalą Abbaslį,

H.  kadangi Human Rights House Azerbaijan, priklausantis Tarptautiniam Human Rights House tinklui, įregistruotas Azerbaidžane 2007 m. gegužės mėn. narys buvo valdžios institucijų uždarytas remiantis 2011 m. kovo 10 d. Teisingumo ministerijos įsakymu; kadangi ministerija pateisino uždarymą remdamasi tuo, kad ši organizacija pažeidė Azerbaidžano įstatymą dėl nevyriausybinių organizacijų,

I.  kadangi Europos žmogaus teisių teismas nusprendė, kad Azerbaidžano Respublika turi paleisti įkalintą žurnalistą Eynullą Fatullayevą iš kalėjimo ir sumokėti jam 25 000 EUR už moralinę žalą,

J.  kadangi Azerbaidžanas yra Europos Tarybos narys ir Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK), taip pat kitų tarptautinių sutarčių žmogaus teisių srityje šalis, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

1.  reiškia gilų susirūpinimą dėl daugėjančio priekabiavimo, išpuolių ir smurto prieš pilietinę visuomenę bei socialinį tinklo aktyvistų ir žurnalistų Azerbaidžane atvejų skaičiaus;

2.  griežtai smerkia paskelbusios nepriklausomų žurnalistų ir politinių aktyvistų bauginimų, suėmimų, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisimo dėl įvairių kriminalinių kaltinimų praktiką;

3.  apgailestauja dėl maždaug 200 žmonių arešto prieš ir per antivyriausybinius protestus 2011 m. balandžio 2 d. Baku; ragina Azerbaidžano valdžios institucijas leisti taikius protestus, taip pat užtikrinti susirinkimų laisvę, kuri yra pagrindinis atviros ir demokratiškos visuomenės principas; apgailestauja, kad prieš protestuotojus buvo panaudotas fizinis smurtas;

4.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas paleisti visus opozicijos narius, jaunimo aktyvistus ir tinklaraštininkus, kurie vis dar yra sulaikyti po taikių 2011 m. kovo 11 d. ir balandžio 2 d. bei 17 d. demonstracijų, paleisti J. Savalaną ir B. Hajiyevą ir panaikinti jiems pateiktus kaltinimus; ragina Azerbaidžano vyriausybę laikytis tarptautinių konvencijų, kurias ji ratifikavo, gerbiant saviraiškos laisvę;

5.  ragina valdžios institucijas užtikrinti visas būtinas sąlygas, kad žiniasklaida, įskaitant opozicijos žiniasklaidą, galėtų veikti taip, kad žurnalistai galėtų dirbti ir laisvai be jokio spaudimo rengti reportažus, taip pat ragina atkreipti ypatingą dėmesį į žurnalistų saugumą; atsižvelgdamas į tai, primena Prezidento Ilhamo Aliyevo 2005 m. kovo mėn. duotą pažadą, kuriuo jis užtikrino, jog kiekvieno žurnalisto teisės yra ginamos ir užtikrinamos valstybės;

6.  reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie pavojus, kurie kalėjime kyla laikraščio redaktoriui Eynullai Fatullayevui, dėl jo sveikatos pablogėjimo, kuri dar labiau pašlijo dėl draudimo naudotis medicinine priežiūra, ir ragina nedelsiant jį paleisti;

7.   yra susirūpinęs dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Azerbaidžano Respublikoje; ragina Azerbaidžano valdžios institucijas užtikrinti pagrindines laisves, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių bei kitos tarptautinės sutartys, kurias Azerbaidžano Respublika yra pasirašiusi, ir laikytis įsipareigojimų ESBO ir Europos Tarybai;

8.  apgailestauja dėl neseniai rašytinių įspėjimų „nutraukti veiklą“ Azerbaidžano Teisingumo ministerijos siunčiamų Nacionaliniam demokratijos institutui ir Human Rights House tinklui, ir, atsižvelgdamas į tai, ragina Azerbaidžano valdžios institucijas leisti minėtosioms organizacijoms tęsti veiklą šalyje be jokių kitų trukdžių;

9.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas ir toliau palaikyti dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis ir imtis visų priemonių, kad privatūs asmenys galėtų laisvai dalyvauti taikioje, demokratinėje veikloje, ir leisti aktyvistams laisvai ir be valdžios įsikišimo nusistatyti savo tvarkas;

10.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas leisti taikioms demonstracijoms vykti atitinkamose vietose ir ragina jas susilaikyti nuo organizatorių bauginimo juos sulaikyti ir apkaltinti baudžiamaisiais ir kitokiais nusikaltimais; apgailestauja, kad kai kurie jaunimo aktyvistai buvo išmesti iš Baku valstybinis universiteto dėl nedalyvavimo egzaminuose, nes jie buvo laikomi policijos areštinėse dėl jų politinės veiklos;

11.  džiaugiasi, kad neseniai iš kalėjimo buvo paleisti du tinklaraštininkai Adnanas Hajizade ir Eminemas Abdullayevas (Milli);

12.  mano, kad prieiga prie informacijos ir ryšių technologijų, įskaitant laisvą ir necenzūruojamą prieigą prie interneto, yra būtinas plėtojant demokratiją ir teisinę valstybę bei kaip priemonė skatinti mainus bei ryšius tarp azerbaidžaniečių ir ES;

13.  Ragina Azerbaidžano valdžios institucijas pašalinti trūkumus, kuriuos nustatė ESBO / ODIHR galutinėje ataskaitoje dėl Parlamento rinkimų ir tikisi tolesnio bendradarbiavimo su Venecijos komisija siekiant užtikrinti, kad Azerbaidžano rinkimų teisės aktai visiškai atitinka tarptautines normas ir standartus;

14.  ragina Azerbaidžaną vėl siekti paskutiniaisiais metais visapusiškai įgyvendinti EKP veiksmų planą ir ragina Komisiją toliau padėti Azerbaidžianui siekiant šio tikslo;

15.  džiaugiasi, kad buvo įsteigti nauji ES ir Azerbaidžano bendradarbiavimo komiteto pakomitečiai, kurie stiprins institucinį pagrindą diskusijoms teisingumo, laisvės, saugumo, pagarbos žmogaus teisėms ir demokratijai srityse;

16.  džiaugiasi Azerbaidžano indėliu į Rytų partnerystę ir Mili Medžliso delegacijos dalyvavimu inauguracinėje EURONEST parlamentinės asamblėjos sesijoje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Vyriausiajai įgaliotinei, Tarybai, Komisijai, Azerbaidžano prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei ESBO / ODIHR.

(1) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 27.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0193.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0153.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0025.

Teisinė informacija - Privatumo politika