Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0330/2011

Debates :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Balsojumi :

PV 12/05/2011 - 17.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0243

Pieņemtie teksti
PDF 205kWORD 51k
Ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs - Strasbūra
Azerbaidžāna
P7_TA(2011)0243RC-B7-0330/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 12. maija rezolūcija par Azerbaidžānu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Azerbaidžānu, jo īpaši 2009. gada 17. decembra rezolūciju(1),

–  ņemot vērā 2010. gada 20. maija rezolūciju par nepieciešamību pēc ES stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu(2), 2011. gada 7. aprīļa rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas austrumu dimensijas pārskatu(3) un 2011. gada 20. janvāra rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Melno jūru(4),

–  ņemot vērā paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas komisāra pārstāvja 2011. gada 18. aprīļa paziņojumu un ES delegācijas Baku biroja 2011. gada 10. marta paziņojumu,

–  ņemot vērā Austrumu partnerības dalībvalstu ārlietu ministru 2010. gada 13. decembra sanāksmē pieņemtos secinājumus,

–  ņemot vērā Azerbaidžānas un Eiropas Kopienu Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā,

–  ņemot vērā EDSO pārstāvja plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā 2011. gada 10. marta un 2011. gada 28. marta paziņojumus par uzbrukumiem žurnālistiem,

–  ņemot vērā Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) vēlēšanu novērošanas misijas ziņojumu par 2010. gada 7. novembra parlamenta vēlēšanām,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.  tā kā Azerbaidžāna aktīvi piedalās Eiropas kaimiņattiecību politikā un Austrumu partnerībā, kā arī ir Euronest dibinātājlocekle un ir apņēmusies ievērot demokrātijas principus, cilvēktiesības un tiesiskumu, kas ir šo iniciatīvu pamatvērtības;

B.  tā kā kopš 2010. gada 15. jūlija ir uzsāktas sarunas par ES un Azerbaidžānas asociācijas nolīgumu, kurš pamatojas uz abpusējām saistībām ievērot kopējās vērtības un kurā iekļauts plašs darbības jomu loks, tostarp politisks dialogs, tiesiskums, brīvība un drošība, kā arī tirdzniecība un sadarbība nozaru politikas jomās;

C.  tā kā ‐ lai gan saskaņā ar kopīgo paziņojumu, ko sniedza vēlēšanu novērošanas misija, kuru veidoja EDSO Parlamentārā asambleja, Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta Parlamentārā asambleja, parlamenta vēlēšanas Azerbaidžānas Republikā 2010. gada 7. novembrī notikušas mierīgā gaisotnē, un politiskajā procesā piedalījušās visas opozīcijas partijas, ‐ tomēr kopumā minēto vēlēšanu organizācija nav bijusi pietiekama, lai panāktu vērā ņemamus rezultātus valsts demokrātiskajā attīstībā;

D.  tā kā pēc miermīlīgajiem protestiem pret valdību 2011. gada 11. martā un 2. aprīlī Azerbaidžānā plašā mērogā tiek veikti stingri pasākumi vārda brīvības un pulcēšanās brīvības ierobežošanai; tā kā šo stingro pasākumu vidū Azerbaidžānā ir pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, plašsaziņas līdzekļu jomas darbinieku un opozīcijas politiķu aresti, vajāšana un iebiedēšana;

E.  tā kā īpašas bažas izraisa aktīvistu Jabbar Savalan un Bakhtiyar Hajiev stāvoklis; tā kā pret J. Savalan, Azerbaidžānas Tautas frontes partijas (APFP) jaunatnes grupas locekli, un B. Hajiyev, aktīvistu un kādreizējo parlamenta deputāta kandidātu, acīmredzami vērsās par “Facebook” izmantošanu, lai aicinātu uz demonstrācijām pret valdību; tā kā J. Savalan tika noteikts divarpus gadu cietumsods, atzīstot viņu par vainīgu narkotiku turēšanā savā īpašumā; tā kā B. Hajiev tika arestēts 4. martā pēc tam, kad “Facebook” parādījās viņa aicinājums uz demonstrācijām pret valdību, un tā kā viņam draud divu gadu cietumsods par izvairīšanos no militārā dienesta; tā kā pastāv nopietnas bažas attiecībā uz J. Savalan un B. Hajiyev lietu izskatīšanas taisnīgumu;

F.  tā kā marta vidū Azerbaidžānas tiesas organizēja nakts sēdes, kuras bija slēgtas publikai un kurās izskatīja vismaz 30 cilvēku lietas par piedalīšanos šajos miermīlīgajos protestos, piespriežot viņiem 5 līdz 8 dienu cietumsodu; tā kā vairākumam tiesājamo bija liegta piekļuve juridiskajai palīdzībai un iespēja pašiem to izvēlēties; tā kā policija atteicās atļaut aizturētajiem sazināties ar advokātiem un tā kā dažu tiesājamo advokāti nezināja, kad vai kur notika tiesas sēdes;

G.  tā kā 2011. gada 2. aprīlī tika aizturēti aptuveni 200 aktīvisti, tostarp “Musavat” partijas jaunatnes organizācijas vadītājs Tural Abbasli;

H.  tā kā Azerbaidžānā 2007. gada maijā reģistrēto Azerbaidžānas Cilvēktiesību namu, kas ir Starptautiskā Cilvēktiesību namu tīkla dalībnieks, atbildīgās iestādes slēdza, pildot 2011. gada 10. martā izdoto Tieslietu ministrijas rīkojumu; tā kā ministrija pamatoja slēgšanu ar to, ka organizācija ir pārkāpusi Azerbaidžānas Likumu par nevalstiskām organizācijām;

I.  tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieprasīja Azerbaidžānas Republikai atbrīvot žurnālistu Eynulla Fatullayev no apcietinājuma un par morālo kaitējumu viņam samaksāt EUR 25 000;

J.  tā kā Azerbaidžāna ir Eiropas Padomes dalībvalsts un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas līgumslēdzējpuse un tā kā Azerbaidžāna ir parakstījusi daudzus starptautiskos līgumus cilvēktiesību jomā, tostarp Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

1.   pauž dziļas bažas par to, ka Azerbaidžānā pieaug pret pilsoniskās sabiedrības un sociālo tīklu aktīvistiem un žurnālistiem vērstu vajāšanas, uzbrukumu un vardarbības incidentu skaits;

2.  stingri nosoda to, ka neatkarīgie žurnālisti un politiskie aktīvisti tiek iebiedēti, aizturēti, vajāti un ka viņiem nosaka kriminālsodus;

3.  pauž nožēlu, ka Baku tika aizturēti aptuveni 200 cilvēki pirms 2011. gada 2. aprīļa protestiem pret valdību, kā arī to laikā; aicina Azerbaidžānas varas iestādes atļaut miermīlīgus protestus, kā arī ievērot pulcēšanās brīvību, jo tie ir atvērtas un demokrātiskas sabiedrības rādītāji; nosoda, ka pret protestētājiem izmantota fiziska vardarbība;

4.   aicina Azerbaidžānas varas iestādes atbrīvot visas opozīcijas personas, jaunatnes aktīvistus un emuāru autorus, kuri tiek turēti apcietinājumā pēc 2011. gada 11. marta, 2. un 17. aprīļa miermīlīgajām demonstrācijām, prasa atbrīvot J. Savalan un B. Hajiyev un atsaukt apsūdzības pret viņiem; aicina Azerbaidžānas valdību, respektējot vārda brīvību, ievērot starptautiskās konvencijas, ko tā ir ratificējusi;

5.  mudina varas iestādes nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus plašsaziņas līdzekļu, tostarp opozīcijas plašsaziņas līdzekļu, darbībai, lai žurnālisti varētu strādāt un brīvi ziņot bez jebkāda spiediena, kā arī prasa pievērst īpašu uzmanību žurnālistu drošībai; šajā sakarībā atgādina prezidenta Ilham Aliyev 2005. gadā doto solījumu, kurā viņš apstiprināja, ka valsts apņemas aizsargāt un aizstāvēt ikviena žurnālista tiesības;

6.  pauž bažas saistībā ar informāciju par to, ka pret laikraksta redaktoru Eynulla Fatullayev apcietinājumā tiek izteikti draudi un ka viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies, un ka viņam ir liegta medicīniskā aprūpe, prasa nekavējoties atbrīvot minēto personu;

7.   pauž bažas par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Azerbaidžānas Republikā; aicina Azerbaidžānas varas iestādes aizstāvēt pamatbrīvības, kā noteikts Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un citos starptautiskajos līgumos, kurus Azerbaidžānas Republika ir parakstījusi, un ievērot EDSO un Eiropas Padomes saistības;

8.  pauž nožēlu par rakstiskajiem brīdinājumiem izbeigt darbību, ko Azerbaidžānas Tieslietu ministrija nosūtījusi Nacionālajam demokrātijas institūtam un Cilvēktiesību namu tīklam, un šajā sakarībā mudina Azerbaidžānas varas iestādes atļaut pēdējai iepriekš minētajai organizācijai veikt pasākumus valstī, turpmāk netraucējot tās darbību;

9.   aicina Azerbaidžānas varas iestādes uzturēt dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu personu brīvu līdzdalību miermīlīgās, demokrātiskās darbībās un lai ļautu aktīvistiem brīvi organizēties, valdībai šajos procesos neiejaucoties;

10.  mudina Azerbaidžānas varas iestādes atļaut miermīlīgu demonstrāciju organizēšanu piemērotās vietās un uzstāj, ka jāatturas no organizatoru iebiedēšanas, viņus aizturot un apsūdzot viņus kriminālpārkāpumos vai citos pārkāpumos; pauž nožēlu, ka daži jaunatnes aktīvisti tika izslēgti no Baku Valsts universitātes, jo viņi nevarēja nokārtot eksāmenus, tāpēc ka atradās apcietinājumā saistībā ar viņu politisko darbību;

11.  atzinīgi vērtē to, ka nesen no apcietinājuma atbrīvoti divi emuāru autori: Adnan Hajizade un Emin Abdullayev (Milli);

12.  uzskata, ka brīva piekļuve informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tostarp no cenzūras brīva piekļuve internetam, ir būtiska demokrātijas, tiesiskuma attīstībai un ka tas ir līdzeklis, kas veicina savstarpējo apmaiņu un saziņu starp Azerbaidžānu un ES;

13.  aicina Azerbaidžānas varas iestādes novērst trūkumus, kas tika atklāti EDSO/ODIHR galīgajā ziņojumā par parlamenta vēlēšanām, un sagaida to turpmāku sadarbību ar Venēcijas komisiju, lai garantētu, ka valsts vēlēšanu tiesību akti pilnībā atbilst starptautiskajām normām un standartiem;

14.  prasa, lai Azerbaidžāna atjaunotu centienus pilnībā īstenot Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānu tā pēdējā gada posmā, un aicina Komisiju arī turpmāk palīdzēt Azerbaidžānai šādus centienus īstenot;

15.  atzinīgi vērtē jauno apakškomiteju izveidi ES un Azerbaidžānas sadarbības komitejā, kuras stiprinās institucionālo sistēmu diskusiju rīkošanai tiesiskuma, brīvības un drošības jomā, kā arī par cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu;

16.  atzinīgi vērtē Azerbaidžānas ieguldījumu Austrumu partnerībā un Azerbaidžānas parlamenta (Milli Majlis) delegācijas piedalīšanos Euronest Parlamentārās asamblejas atklāšanas sēdē;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Azerbaidžānas prezidentam, valdībai un parlamentam un EDSO/ODHIR.

(1) OV C 286 E, 22.10.2010., 27. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0193.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0153.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0025.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika