Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2686(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0334/2011

Keskustelut :

PV 12/05/2011 - 16.3
PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 16.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Äänestykset :

PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0244

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 42k
Torstai 12. toukokuuta 2011 - Strasbourg
Valko-Venäjä
P7_TA(2011)0244RC-B7-0334/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. toukokuuta 2011 Valko-Venäjästä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, etenkin 10. maaliskuuta 2011(1), 20. tammikuuta 2011(2) ja 17. joulukuuta 2009(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 18. helmikuuta 2011 antaman julkilausuman Valko-Venäjän opposition edustajalle langetetusta tuomiosta ja ottaa huomioon Ashtonin tiedottajan 10. huhtikuuta 2011 antaman lausunnon Valko-Venäjän riippumattomia tiedotusvälineiden tukahduttamisesta,

–  ottaa huomioon 31. tammikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/69/YUTP tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen 22. helmikuuta 2011 esittämän lopullisen raportin Valko-Venäjän presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että presidenttiehdokkaat Ales Mikhalevitš, Uladzimir Nyaklyaeu, Vital Rymašeuski, Andrej Sannikau, Mikalaj Statkevitš ja Dimitrji Uss sekä näiden kampanjapäälliköt Pavel Seviarynets, Vladimir Kobets ja Sergei Martselev ovat parhaillaan syytettyinä tuomioistuimessa, minkä seurauksena heille saatetaan määrätä jopa 15 vuoden vankeustuomioita,

B.  ottaa huomioon, että useita oppositioaktivisteja, kuten oppositiota edustavan Yhdistyneen kansalaispuolueen (AHP) johtaja Anatol Ljabedzka, entiset presidenttiehdokkaat Vital Rjmašeuski ja Ales Mikhalevitš, sähköisen uutisportaalin päätoimittaja Natalja Radzina, opposition presidenttiehdokkaan Uladzimer Njakljaeun kampanjapäällikkö Andrej Dzmitrjeu ja Kerro totuus! -kampanjan aktivisti Sjarhej Vaznjak, on vapautettu KGB:n tutkintavankeudesta ja määrätty kotiarestiin siksi aikaa, kun tutkinnat heitä vastaan ovat käynnissä; ottaa huomioon, että Ales Mikhalevitš ja Natalja Radzina pakenivat maasta välttääkseen oikeudenkäynnin ja Dzmitri Bandarenka, Andrej Sannikaun uskottu mies aikaisemman presidentinvaalikampanjan aikana, lähetettiin rangaistussiirtolaan kahdeksi vuodeksi,

C.  ottaa huomioon, että demokraattisen opposition ehdokkaiden Uladzimir Njakljajeun ja Andrei Sannikaun vaalitiimeihin kuuluneet Aljaksandr Atroštšankau, Aljaksandr Maltšanau, Dzmitri Novik ja Vasil Parfjankou, oppositiota edustavan nuorten vastarintaliikkeen jäsenet Ales Kirkevitš, Zmister Dashkevitš ja Eduard Lobau, Kerro totuus! -kampanjan aktivisti Paval Vinahradau, sitoutumaton aktivisti Andrei Pratasienja, historioitsija Dzmitri Drozd, mielenosoituksiin osallistunut Uladzemir Khamišenka ja ”Eurooppalainen Valko-Venäjä” -kansalaiskampanjan koordinaattori Dzmitri Bandarenka tuomittiin yhdestä neljään vuodeksi vankeuteen 19. joulukuuta 2010 järjestettyjen mielenosoitusten johdosta,

D.  ottaa huomioon, että olemassa olevien todisteiden mukaan poliisi kiduttaa ihmisiä, jotta nämä tunnustaisivat väitetyt rikokset valtiota vastaan, kuten Olga Klasovskan ja Ales Mikhalevitšin tapaukset ovat osoittaneet,

E.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän tiedotusministeriö yhdessä korkeimman taloustuomioistuimen kanssa nosti 25. huhtikuuta 2011 kanteita kahden riippumattoman sanomalehden ”Narodnaja Volian” ja ”Naša Nivan” lakkauttamiseksi,

F.  ottaa huomioon, että Belsat-televisiokanavan ja Gazeta Wyborcza -sanomalehden toimittaja Andrzej Poczobut on pidätetty ja häntä uhkaa kahden vuoden vankilatuomio syytettynä ”presidentin pilkkaamisesta”, mikä on seurausta hänen kahdesta äskettäin julkaisemastaan lehtijutusta; ottaa huomioon, että Amnesty International -järjestö on tunnustanut Poczobutin mielipidevangiksi; ottaa huomioon, että Andrej Sannikaun vaimo toimittaja Irina Khalip on myös pidätetty ja häntä syytetään mielenosoituksiin osallistumisesta; ottaa huomioon, että viimeksi mainittu on tällä hetkellä kotiarestissa ja häneltä on kielletty yhteydenpito aviomieheensä,

G.  ottaa huomioon, että demokraattisen opposition jäseniin, vapaisiin tiedotusvälineisiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvia sortotoimia on lisätty entisestään huolimatta kansainvälisen yhteisön toistuvasti kehotuksista lopettaa ne välittömästi; ottaa huomioon, että näillä toimilla rikotaan useita Valko-Venäjän tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia,

1.  tuomitsee jyrkästi kaikki ”joukkomellakkaan” liittyvän rikossyytteen perusteella annetut tuomiot ja pitää niitä mielivaltaisina ja poliittisiin syihin perustuvina; korostaa, että saatujen tietojen mukaan viranomaiset eivät ole pystyneet osoittamaan toteen syytettyjen syyllisyyttä, oikeudenkäynnit käytiin suljetuin ovin, pidätetyiltä evättiin oikeus kutsua todistajia ja tavata yksityisesti ja säännöllisesti oikeudenkäyntiavustajiaan, syytettyjen asianajajat saivat useita varoituksia oikeusministeriöltä ja eräiltä näistä on riistetty myös oikeus esiintyä oikeudessa asianajajana; ilmoittaa näin ollen, ettei oikeudenkäyntejä käyty puolueettomalla tavalla;

2.  pitää kaikkia presidenttiehdokkaita Vladimir Nekljajevia, Vitali Rymaševskia, Nikolai Statkevitšia, Dmitri Ussia ja Andrei Sannikovia vastaan esitettyjä syytteitä laittomina ja törkeinä; kehottaa vapauttamaan presidenttiehdokkaat ja lopettamaan näiden vainoamisen; pitää tässä yhteydessä tuomittavana sitä, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät noudata kokoontumisvapautta ja sananvapautta koskevia perusoikeuksia, ja kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki pidätetyt mielenosoittajat, joita pidetään edelleen vangittuina, ja luopumaan kaikista syytteistä näitä vastaan;

3.  on erittäin huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien puolustajien heikentyneestä tilanteesta; tuomitsee jyrkästi esimerkiksi Viasna-ihmisoikeuskeskuksen johtajaa Ales Bialiatskia vastaan esitetyt syytökset, joita Valko-Venäjän presidentti ja useat valtiollisten tiedotusvälineiden toimittajat ovat esittäneet väittäessään Minskin metrossa tapahtuneen pommi-iskun kommentoinnin yhteydessä, että ”maassa toimii viides kolonna”;

4.  tuomitsee jatkuvan pelon ilmapiirin ja poliittisten vastustajien pelottelun sekä opposition jäsenten meneillään olevan vainoamisen, jota on jatkunut joulukuun 2010 presidentinvaaleista lähtien;

5.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia poistamaan vapaan liikkuvuuden esteet Ukrainan kansalaisilta Marina Tsapokilta ja Maxim Kitsjukilta sekä Venäjän kansalaiselta Andrej Jurovilta, jotka ovat Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen kansainvälisen valvonnan edustajia ja joilta kiellettiin pääsy Valko-Venäjän alueelle, sekä toimimaan samoin myös venäläisten ihmisoikeuksien puolustajien Alik Mnatsnakjan ja Viktoria Gromovan osalta, jotka pidätettiin 4. toukokuuta 2011 Viasna-ihmisoikeuskeskuksen toimitiloissa ja pian tämän jälkeen karkotettiin Valko-Venäjältä ja joilta kiellettiin pääsy maahan kahden vuoden ajaksi; tuomitsee tässä yhteydessä kaikki Valko-Venäjän viranomaisten toteuttamat toimet ihmisoikeuksien puolustajia vastaan;

6.  tuomitsee Valko-Venäjällä toimivien riippumattomien toimittajien ja tiedotusvälineiden jatkuvan häirinnän ja pelottelun sekä niihin kohdistuvan jatkuvan paineen; kehottaa tässä yhteydessä Valko-Venäjän viranomaisia keskeyttämään viikkolehtien ”Narodnaja Volia” ja ”Naša Niva” lakkauttamista koskevat menettelyt, pidättäytymään rajoittamasta pääsyä kahteen riippumattomaan internet-portaaliin (”Karta 97” ja ”Bielorusskij Partizan”), mikä johtaisi tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ankaraan rajoittamiseen Valko-Venäjällä, sekä vapauttamaan Andrzej Poczobutin ja luopumaan kaikista syytteistä tätä vastaan;

7.  pitää tuomittavana, että poliisin ja KGB:n yksiköiden vaalipäivänä harjoittamasta raa'asta väkivallasta mielenosoittajia kohtaan ei ole toteutettu riippumatonta tutkintaa, etenkin kun Valko-Venäjä on torjunut 14 EU:n jäsenvaltion kehotuksen, jonka mukaan paikan päälle olisi lähetettävä Etyjin johdolla toimiva ihmisoikeuksia käsittelevä tiedonhankintavaltuuskunta lähettämistä paikan selvittämään oppositiota vastaan suunnattuja massiivisia toimia joulukuun 2010 vaalien jälkeen; pitää myönteisenä Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen kansainvälisen valvontakomitean erityisedustajan tri Neil Jarmanin väliraporttia ja on järkyttynyt siitä, että useita Etyj-maista kotoisin olevia ihmisoikeuksien puolustajia on jälleen pidätetty Minskissä;

8.  kehottaa komissiota, neuvostoa, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä muita EU:n kumppanuusmaita laajentamaan Valko-Venäjän hallintoon kohdistuvia rajoitteita myös määräämällä kohdennettuja talouspakotteita etenkin valtion omistamille yrityksille;

9.  korostaa, että jatkuvien ja ennenäkemättömien oppositioon kohdistuvien sortotoimien taustaa vasten EU:n on löydettävä uusia tapoja, joiden avulla se voi auttaa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa lisäämään yleisön tietoisuutta, estämään poliittisen opposition täydellisen hajoamisen ja tukemaan poliittista vaihtoehtoa Lukashenkan hallinnolle; kehottaa EU:ta tukemaan demokraattisten oppositiopuolueiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja riippumattomien tiedotusvälineiden säilyttämistä ja edistämistä esimerkiksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla;

10.  korostaa, että EU:n mahdolliselle yhteistyölle Valko-Venäjän kanssa asetetaan tiukat ehdot ja sen edellytyksenä on, että Valko-Venäjä sitoutuu noudattamaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, kuten todetaan Prahassa 7. toukokuuta 2009 järjestetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteisessä julistuksessa, jonka Valko-Venäjä on yhtenä osapuolena allekirjoittanut;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0099.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0022.
(3) EUVL C 286 E, 22.10.2010, s. 16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö