Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 68kWORD 32k
Ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs - Strasbūra
Eiropas sakopšanas talka un globālā kustība “Let's do it” 2012. gadā
P7_TA(2011)0245P7_DCL(2011)0003

Eiropas Parlamenta 2011. gada 12. maija deklarācija par Eiropas sakopšanas talku un globālo kustību “Let's do it” 2012. gadā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā ES tiesību akti par atkritumu apsaimniekošanu tiek nepietiekami ieviesti un izpildīti;

B.  tā kā daudzās dalībvalstīs nopietna problēma joprojām ir sociālās atbildības trūkums un nepietiekama informētība par vides jautājumiem;

C.  tā kā kustības “Let's do it!” ietvaros dalībvalstīs sabiedriskā kārtā ir īstenotas pilsoniskas iniciatīvas, kurās kopš 2008. gada ļoti plaši ir piedalījušies Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas un Rumānijas iedzīvotāji, un tā kā šīs iniciatīvas ir devušas konkrētus rezultātus kā, piemēram, nelikumīgas atkritumu izmešanas vietu apzināšana un sakopšana,

1.  uzskata, ka “Let's do it world!” ir brīvprātīga kustība, kas aicina visas Eiropas valstis vienā 2012. gada dienā vienoti piedalīties lielākajā savas valsts sakopšanas talkā, kāda jebkad notikusi;

2.  aicina politiķus aktīvi popularizēt iniciatīvas un iedzīvotājus piedalīties šajos pasākumos;

3.  uzskata, ka šis efektīvais līdzeklis būtu plaši jāpopularizē, lai vairotos informētība un atbildība par atkritumu apsaimniekošanu, tiecoties panākt iespējami augstu atkritumu pārstrādes līmeni;

4.  aicina Komisiju ar visiem pieejamajiem līdzekļiem atbalstīt šo iniciatīvu un izveidot tīmekļa vietni, kurā būtu publicēti dati par dalībvalstu atkritumu reģistriem un kartes ar nelikumīgo atkritumu izgāztuvju atrašanās vietām;

5.  aicina dalībvalstis vēl vairāk censties pilnīgi ieviest un izpildīt spēkā esošos ES tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem(1) Komisijai, Padomei un 27 dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Parakstītāju saraksts publicēts 2011. gada 12. maija protokola 1. pielikumā (P7_PV(2011)05-12(ANN1)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika