Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0803(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0190/2011

Ingivna texter :

A7-0190/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0246

Antagna texter
PDF 188kWORD 30k
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (H.G. Wessberg - SV)
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

Europaparlamentets beslut av den 7 juni 2011 om nomineringen av H.G. Wessberg till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0103/2011),

–  med beaktande av att budgetkontrollutskottet vid sitt sammanträde den 24 maj 2011 höll en utfrågning med den kandidat som rådet föreslagit till ämbetet som ledamot av revisionsrätten,

–  med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0190/2011), och av följande skäl:

A.  H.G. Wessberg uppfyller villkoren i artikel 286.1 i EUF-fördraget.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämningen av H.G. Wessberg till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy