Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2213(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0196/2011

Внесени текстове :

A7-0196/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0247

Приети текстове
PDF 295kWORD 40k
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes Hankiss
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Решение на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно искане за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss, предадено от Централния районен съд на Буда на 6 юли 2010 г. и обявено в пленарно заседание на 6 септември 2010 г.

–  като изслуша Ágnes Hankiss на 11 април 2011 г. в съответствие с член 7, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г.и 19 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0196/2011),

А.  като има предвид, че Централният районен съд на Буда, Будапеща, е поискал снемането на имунитета на Ágnes Hankiss, член на Европейския парламент, с оглед подновяване на наказателно преследване срещу Ágnes Hankiss, разпоредено с решение на Върховния съд на Унгарската република,

Б.  като има предвид, че снемането на имунитета на Ágnes Hankiss е свързано с твърдения за извършване на престъплението клевета съгласно член 181 от унгарския Наказателен кодекс в резултат на изявление, направено по време на излъчването на програмата „Péntek 8 mondatvadász“ на 23 януари 2004 г.,

В.  като има предвид, че Ágnes Hankiss е обвинена в клевета от частен тъжител в тъжба с дата 18 февруари 2004 г., внесена в Централния районен съд на Буда на 23 февруари 2004 г.; като има предвид, че Централния районен съд на Буда е постановил решението си на 28 юни 2005 г., което след това е било обжалвано пред Градския съд на Будапеща и отменено на 3 февруари 2006 г.,

Г.  като има предвид, че в резултат на това делото е било върнато на Централния районен съд на Буда, който снема обвиненията срещу Ágnes Hankiss на 6 февруари 2009 г.; като има предвид, че тъжителят е обжалвал решението пред Градския съд на Будапеща, който на 25 март 2009 г. е потвърдил решението на Районния съд във всички негови основания,

Д.  като има предвид, че на 12 ноември 2009 г. Върховният съд на Република Унгария е отменил и двете решения на основание нарушение на материалното право и е разпоредил на Централния районен съд на Буда да започне ново производство,

Е.  като има предвид, че Ágnes Hankiss е член на Европейския парламент от 15 юли 2009 г.,

Ж.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по време на сесиите на Парламента неговите членове се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент; и като има предвид, че това не е пречка за Парламента да упражни правото си за снемане на имунитета на някой от неговите членове,

З.  като има предвид, че член 552, параграф 1 от унгарския Закон за наказателното производство изисква наказателното производство срещу лице, ползващо се с имунитет, да бъде спряно и да се поиска снемане на имунитета, а член 551, параграф 1 от същия закон предвижда, че наказателно производство може да бъде образувано, наред с другото, срещу членове на Европейския парламент само след снемане на имунитета,

И.  като има предвид, че член 12, параграф 1 от Закон LVII от 2004 г. предвижда, че искането за снемане на имунитет в случай на частни искове трябва да бъде направено от съда до председателя на Парламента,

Й.  като има предвид, че при новото производство, последвало отмяната, Ágnes Hankiss е заявила, че е член на Парламента, и вследствие на това Централният районен съд на Буда е взел решение да спре производството и да поиска снемане на имунитета въз основа на член 552, параграф 1 от унгарския Закон за наказателното производство и член 12 от Закон LVII от 2004 г.,

К.  като има предвид, че поради посочените причини в този случай е целесъобразно да се препоръча снемане на парламентарния имунитет,

1.  Реши да снеме имунитета на Ágnes Hankiss;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Унгария и на Ágnes Hankiss.

(1) Дело 101/63 Wagne/Fohrmann and Krier [1964] Recueil, стр. 195, Дело 149/85 Wybot/Faure и други [1986] Recueil, стр. 2391, Дело T-345/05 Mote/Парламент [2008] Сборник, стр. II-2849, Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra/De Gregorio и Clemente [2008] Сборник, стр.I-7929, и дело T-42/06 Gollnisch/Парламент.

Правна информация - Политика за поверителност