Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2213(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0196/2011

Předložené texty :

A7-0196/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2011 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0247

Přijaté texty
PDF 205kWORD 39k
Úterý, 7. června 2011 - Štrasburk
Žádost, aby byla Ágnes Hankiss zbavena poslanecké imunity
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o žádosti, aby byla Ágnes Hankissová zbavena imunity (2010/2213(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Ágnes Hankissová zbavena imunity, kterou dne 6. července 2010 předložil ústřední obvodní soud v Budě a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 6. září 2010,

–  poté, co dne 11. dubna 2011 dostala Ágnes Hankissová v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu možnost vyjádřit se,

–  s ohledem na článek 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–  s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008 a 19. března 2010(1),

–  s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0196/2011),

A.  vzhledem k tomu, že ústřední obvodní soud v Budě, Budapešť, požádal, aby byla poslankyně Evropského parlamentu Ágnes Hankissová zbavena imunity, aby proti ní mohl zahájit obnovené trestní řízení, jak bylo nařízeno rozhodnutím Nejvyšší soudu Maďarské republiky,

B.  vzhledem k tomu, že zbavení imunity Ágnes Hankissové souvisí s údajným trestným činem urážky na cti podle oddílu 181 maďarského trestního zákoníku, a to v důsledku prohlášení v pořadu „Péntek 8 mondatvadász“ dne 23. ledna 2004,

C.  vzhledem k tomu, že Ágnes Hankissová byla obviněna soukromým žalobcem obviněním datovaným 18. února 2004 a podaným u ústředního obvodního soudu v Budě dne 23. února 2004; vzhledem k tomu, že ústřední obvodní soud v Budě vynesl dne 28. června 2005 rozsudek, proti kterému bylo poté podáno odvolání k městskému soudu v Budapešti, který tento rozsudek dne 3. února 2006 zrušil,

D.  vzhledem k tomu, že následkem tohoto rozhodnutí byl případ předán zpět ústřednímu obvodnímu soudu v Budě, který Ágnes Hankissovou dne 6. února 2009 zprostil obvinění; vzhledem k tomu, že žalující strana podala proti tomuto rozsudku odvolání k městskému soudu v Budapešti, jenž dne 25. března 2009 rozhodl potvrdit rozsudek obvodního soudu ve všech bodech,

E.  vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2009 Nejvyšší soud Maďarské republiky zrušil oba rozsudky na základě porušení hmotného práva a nařídil ústřednímu obvodnímu soudu v Budě, aby zahájil nové řízení,

F.  vzhledem k tomu, že Ágnes Hankissová je od 15. července 2009 poslankyní Evropského parlamentu,

G.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunity přiznávané členům parlamentu vlastního státu; a vzhledem k tomu, že Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit,

H.  vzhledem k tomu, že podle oddílu 552 pododdílu 1 maďarského zákona o trestním řízení musí být trestní řízení proti osobě požívající imunitu pozastaveno a je třeba požádat o zbavení imunity, a vzhledem k tomu, že oddíl 551 pododdíl 1 tohoto zákona stanoví, že trestní řízení např. proti poslanci nebo poslankyni Evropského parlamentu smí být zahájeno pouze poté, co je dotyčný poslanec či poslankyně zbaven(a) imunity,

I.  vzhledem k tomu, že oddíl 12 pododdíl 1 zákona LVII z roku 2004 stanoví, že v případech spadajících do sféry soukromých žalob musí soud podat žádost o zbavení imunity předsedovi Evropského parlamentu,

J.  vzhledem k tomu, že v novém řízení, které následovalo po zrušení rozsudku, Ágnes Hankissová uvedla, že je poslankyní Evropského parlamentu, následkem čehož rozhodl ústřední obvodní soud v Budě, jednaje podle oddílu 552 pododdílu 1 maďarského zákona o trestním řízení a oddílu 12 zákona LVII z roku 2004, o pozastavení řízení a podání žádosti o zbavení imunity,

K.  vzhledem k tomu, že je tudíž v tomto případě vhodné doporučit, aby bylo žádosti o zbavení imunity vyhověno,

1.  rozhodl, aby byla Ágnes Hankissová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Maďarské republiky a Ágnes Hankissové.

(1) Věc 101/63 Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil, 1964, s. 195, věc 149/85 Wybot v. Faure a další, Recueil, 1986, s. 2391, věc T-345/05 Mote v. Parlament, Sb. rozh., 2008, s. II-2849, spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra v. De Gregorio a Clemente, Sb. rozh., 2008, s. I-7929 a věc T-42/06 Gollnisch v. Parlament.

Právní upozornění - Ochrana soukromí