Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2213(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0196/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0196/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2011 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0247

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 36k
Tiistai 7. kesäkuuta 2011 - Strasbourg
Ágnes Hankissin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Euroopan parlamentin päätös 7. kesäkuuta 2011 Ágnes Hankissin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2010/2213(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Budan keskusalueen alioikeuden (Budai Központi Kerületi Bíróság) välittämän, 6. heinäkuuta 2010 päivätyn pyynnön Ágnes Hankissin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 6. syyskuuta 2010,

–  on kuullut Ágnes Hankissia 11. huhtikuuta 2011 työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008 ja 19. maaliskuuta 2010 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0196/2011),

A.  ottaa huomioon, että Budapestissä toimiva Budan keskusalueen alioikeus on pyytänyt parlamentin jäsenen Ágnes Hankissin koskemattomuuden pidättämistä aloittaakseen uudelleen rikosoikeudellisen menettelyn Ágnes Hankissia vastaan kuten Unkarin tasavallan korkein oikeus on tuomiossaan määrännyt,

B.  ottaa huomioon, että Ágnes Hankissin koskemattomuuden pidättäminen liittyy väitettyyn kunnianloukkausrikokseen Unkarin rikoslain 181 jakson perusteella 23. tammikuuta 2004 Péntek 8 mondatvadász -ohjelman aikana esitetyn lausunnon seurauksena,

C.  ottaa huomioon, että yksityinen kantaja syytti Ágnes Hankissia 18. helmikuuta 2004 päivätyssä syytöksessä, joka jätettiin Budan keskusalueen alioikeuteen 23. helmikuuta 2004; ottaa huomioon, että Budan keskusalueen alioikeus antoi tuomionsa 28. kesäkuuta 2005, että siitä valitettiin Budapestin aluetuomioistuimeen ja että kyseinen tuomioistuin kumosi tämän tuomion 3. helmikuuta 2006,

D.  ottaa huomioon, että tämän seurauksena asia vietiin takaisin Budan keskusalueen alioikeuteen, joka vapautti Ágnes Hankissin syytöksistä 6. helmikuuta 2009; ottaa huomioon, että kantaja valitti tästä tuomiosta Budapestin aluetuomioistuimeen, joka 25. maaliskuuta 2009 päätti pysyttää alioikeuden tuomion voimassa kaikkien sen perusteiden osalta,

E.  ottaa huomioon, että 12. marraskuuta 2009 Unkarin tasavallan korkein oikeus kumosi molemmat tuomiot sen perusteella, että aineellista oikeutta oli rikottu, ja määräsi Budan keskusalueen alioikeuden aloittamaan uuden menettelyn,

F.  ottaa huomioon, että Ágnes Hankiss on ollut 15. heinäkuuta 2009 alkaen Euroopan parlamentin jäsen,

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus, ja sen, ettei tämä estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuus yhden jäsenen osalta,

H.  ottaa huomioon, että Unkarin rikosoikeudellisia menettelyjä koskevan lain 552 jakson 1 kohdassa edellytetään, että rikosoikeudellisia menettelyjä koskemattomuutta nauttivaa henkilöä vastaan lykätään ja että tällaisen koskemattomuuden pidättämistä pyydetään, ja ottaa huomioon, että kyseisen lain 551 jakson 1 kohdassa säädetään, että rikosoikeudellinen menettely voidaan aloittaa muun muassa Euroopan parlamentin jäsentä vastaan ainoastaan koskemattomuuden pidättämisen jälkeen,

I.  ottaa huomioon, että vuoden 2004 lain LVII 12 jakson 1 kohdassa säädetään, että kun on kyse yksityisoikeudellisesta kanteesta, tuomioistuimen on esitettävä koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö parlamentin puhemiehelle,

J.  ottaa huomioon, että tuomion kumoamisen jälkeisessä uudessa oikeudenkäynnissä Ágnes Hankiss totesi, että hän on Euroopan parlamentin jäsen, ja että tämän seurauksena Budan keskusalueen alioikeus päätti rikosoikeudellisia menettelyjä koskevan Unkarin lain 552 jakson 1 kohdan ja vuoden 2004 lain LVII 12 jakson mukaisesti lykätä menettelyä ja pyytää koskemattomuuden pidättämistä,

K.  katsoo näin ollen asianmukaiseksi suositella, että tässä tapauksessa parlamentaarinen koskemattomuus pidätetään,

1.  päättää pidättää Ágnes Hankissin parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Unkarin tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Ágnes Hankissille.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, Kok. Ep I, s. 203, asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729, Asia T-345/05, Mote v. Euroopan parlamentti, Kok. 2008, s. II-02849, yhdistetyt asiat C-200/07 ja C 201/07 Marra v. De Gregorio ja Clemente, Kok. 2008, s. I-7929 ja asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö