Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2213(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0196/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0196/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 07/06/2011 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0247

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 39k
2011. június 7., Kedd - Strasbourg
Hankiss Ágnes képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Az Európai Parlament 2011. június 7-i határozata a Hankiss Ágnes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2010/2213(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Budai Központi Kerületi Bíróság által 2010. július 6-án eljuttatott és 2010. szeptember 6-án a plenáris ülésen bejelentett, a Hankiss Ágnes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2011. április 11-én meghallgatta Hankiss Ágnest,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, valamint 2010. március 19-i ítéletére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0196/2011),

A.  mivel a Budai Központi Kerületi Bíróság (Budapest) egy Hankiss Ágnes ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által elrendelt új eljárás lefolytatása érdekében kérte Hankiss Ágnes parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését,

B.  mivel Hankiss Ágnes mentelmi jogának felfüggesztése egy, a „Péntek 8 mondatvadász” című műsor 2004. január 23-i adásában elhangzott kijelentés eredményeként a magyar Büntető Törvénykönyv 181. §-a szerint minősülő kegyeletsértés vétségének gyanújával függ össze,

C.  mivel Hankiss Ágnest egy magánvádló egy 2004. február 18-án kelt és a Budai Központi Kerületi Bírósághoz 2004. február 23-án benyújtott feljelentésben megvádolta; mivel a Budai Központi Kerületi Bíróság 2005. június 28-án ítéletet hozott, amely ellen fellebbezést nyújtottak be a Fővárosi Bíróságon (Budapest), és a Fővárosi Bíróság az ítéletet 2006. február 3-án hatályon kívül helyezte,

D.  mivel ennek eredményeként az ügy visszakerült a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, amely 2009. február 6-án felmentette Hankiss Ágnest a vádak alól; mivel a magánvádló ezen ítélet ellen fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Bíróságra, amely 2009. március 25-én a kerületi bíróság ítéletét – annak indokaival maradéktalanul egyetértve – helybenhagyta,

E.  mivel 2009. november 12-én a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága az anyagi jog szabályainak megsértése miatt mindkét ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Budai Központi Kerületi Bíróságot új eljárásra utasította,

F.  mivel Hankiss Ágnes 2009. július 15-e óta parlamenti képviselő,

G.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament tagjai saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik; és mivel ez a tény nem akadályozhatja meg a Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze,

H.  mivel a büntetőeljárásról szóló magyar törvény 552. § (1) bekezdése előírja, hogy mentességet élvező személyekkel szemben a büntetőeljárás felfüggesztése mellett indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztésére jogosult döntését, és mivel e törvény 551. § (1) bekezdése kimondja, hogy többek között az Európai Parlament képviselői ellen csak a mentelmi jog felfüggesztése után indítható büntetőeljárás,

I.  mivel a 2004. évi LVII. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében magánvádas ügyekben a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet a bíróság nyújtja be a Parlament elnökének,

J.  mivel a hatályon kívül helyezést követő megismételt eljárás során Hankiss Ágnes úgy nyilatkozott, hogy parlamenti képviselő, és következésképpen a Budai Központi Kerületi Bíróság a büntetőeljárásról szóló magyar törvény 552. § (1) bekezdése és a 2004. évi LVII. törvény 12. §-a alapján úgy határozott, hogy a büntetőeljárást felfüggeszti, és kéri Hankiss Ágnes mentelmi jogának felfüggesztését,

K.  mivel ezért ebben az esetben helyénvaló javaslatot tenni a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére,

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Hankiss Ágnes mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését Magyarország illetékes hatóságának és Hankiss Ágnesnek.

(1) 101/63. számú ügy (Wagner kontra Fohrmann és Krier) [1964] EBHT 195., 149/85. számú ügy (Wybot kontra Faure és társai) [1986] EBHT 2391., T-345/05. számú ügy (Mote kontra Parlament) [2008] EBHT II-2849., C-200/07. és C-201/07. számú egyesített ügy (Marra kontra De Gregorio és Clemente) [2008] EBHT I-7929., és T-42/06. számú ügy (Gollnisch kontra Parlament).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat