Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2213(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0196/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0196/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 07/06/2011 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0247

Pieņemtie teksti
PDF 195kWORD 39k
Otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs - Strasbūra
Pieprasījums atcelt deputātes Ágnes Hankiss imunitāti
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija lēmums par pieprasījumu atcelt deputātes Ágnes Hankiss imunitāti (2010/2213(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Budas Centrālās rajona tiesas 2010. gada 6. jūlijā iesniegto un 2010. gada 6. septembrī plenārsēdē paziņoto pieprasījumu atcelt deputātes Ágnes Hankiss imunitāti,

–  ņemot vērā Ágnes Hankiss uzklausīšanu 2011. gada 11. aprīlī saskaņā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu un 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra un 2010. gada 19. marta spriedumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 6. panta 2. punktu un 7. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0196/2011),

A.  tā kā Budas Centrālā rajona tiesa (Budapeštā) ir pieprasījusi atcelt Eiropas Parlamenta deputātes Ágnes Hankiss imunitāti, lai atbilstīgi Ungārijas Republikas Augstākās tiesas spriedumam atsāktu kriminālprocesu pret Ágnes Hankiss;

B.  tā kā Ágnes Hankiss imunitātes atcelšana ir saistīta ar apsūdzību, kas atbilstīgi Ungārijas kriminālkodeksa 181. daļai izvirzīta par iespējamu neslavas celšanu paziņojumā, kas pausts 2004. gada 23. janvārī raidījuma Péntek 8 mondatvadász laikā;

C.  tā kā 2004. gada 18. februārī privātpersona izvirzīja apsūdzību Ágnes Hankiss un 2004. gada 23. februārī iesniedza prasību Budas Centrālajā rajona tiesā; tā kā 2005. gada 28. jūnijā Budas Centrālā rajona tiesa pasludināja spriedumu, kas tika pārsūdzēts Budapeštas Municipālajā tiesā, kura 2006. gada 3. februārī šo spriedumu atcēla;

D.  tā kā līdz ar to šo lietu atkārtoti iesniedza Budas Centrālajā rajona tiesā, kura 2009. gada 6. februārī attaisnoja Ágnes Hankiss izvirzītajā apsūdzībā; tā kā prasītājs šo spriedumu pārsūdzēja Budapeštas Municipālajā tiesā, kura 2009. gada 25. martā nolēma Centrālās rajona tiesas spriedumu atstāt spēkā visos tā pamatojumos;

E.  tā kā 2009. gada 12. novembrī Ungārijas Republikas Augstākā tiesa, pamatojoties uz materiālo tiesību pārkāpumiem, atcēla abus spriedumus un uzdeva Budas Centrālajai rajona tiesai šo lietu izskatīt no jauna;

F.  tā kā kopš 2009. gada 15. jūlija Ágnes Hankiss ir Parlamenta deputāte;

G.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Parlamenta sesiju laikā tā deputātiem viņu valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem; un tā kā šī kārtība neliedz Parlamentam izmantot tiesības kādam no tā deputātiem atņemt imunitāti;

H.  tā kā Ungārijas Kriminālprocesa akta 552. daļas 1. punkts paredz, ka ir jāpārtrauc krimināllieta pret personu, kurai ir piešķirta imunitāte, un ir jāpieprasa atcelt attiecīgās personas imunitāte, un tā kā Akta 551. daļas 1. punkts paredz, ka pret attiecīgo personu, inter alia Eiropas Parlamenta deputātu, krimināllietu drīkst sākt tikai pēc imunitātes atcelšanas;

I.  tā kā 2004. gada Akta LVII 12. daļas 1. punkts paredz, ka privātpersonu ierosinātās lietās tiesai ir jāiesniedz Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījums atcelt imunitāti;

J.  tā kā pēc sprieduma atcelšanas atsāktajā procesā Ágnes Hankiss paziņoja, ka viņa ir Parlamenta deputāte, un līdz ar to Budas Centrālā rajona tiesa, rīkojoties saskaņā ar Ungārijas Kriminālprocesa akta 552. daļas 1. punktu un 2004. gada Akta LVII 12. daļu, nolēma apturēt tiesvedību un pieprasīt imunitātes atcelšanu;

K.  tā kā tāpēc ir atbilstīgi ieteikt, lai šajā instancē tiek atcelta Parlamenta deputāta imunitāte,

1.  nolemj atcelt deputātes Ágnes Hankiss imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu kompetentajai Ungārijas Republikas iestādei un Ágnes Hankiss.

(1) Lieta 101/63 Wagner v Fohrmann and Krier [1964], Krājums, 195. lpp., Lieta 149/85 Wybot v Faure and Others [1986], Krājums, 2391. lpp., Lieta T-345/05 Mote v Parliament [2008], Krājums, II-2849. lpp., Apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07 Marra v De Gregorio and Clemente [2008], Krājums, I-7929. lpp. un Lieta T-42/06 Gollnisch v Parliament.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika