Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2213(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0196/2011

Texte depuse :

A7-0196/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/06/2011 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0247

Texte adoptate
PDF 204kWORD 42k
Marţi, 7 iunie 2011 - Strasbourg
Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Ágnes Hankiss
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Decizia Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității dnei Ágnes Hankiss, transmisă de Tribunalul Central al Districtului Buda la 6 iulie 2010 și comunicată în ședința plenară din 6 septembrie 2010,

–  în urma audierii dnei Ágnes Hankiss la 11 aprilie 2011, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, din 8 aprilie 1965, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, din 10 iulie 1986, din 15 și din 21 octombrie 2008 și din 19 martie 2010(1),

–  având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0196/2011),

A.  întrucât Tribunalul Central al Districtului Buda, Budapesta, a solicitat ridicarea imunității parlamentare a dnei Ágnes Hankiss, deputată în Parlamentul European, în vederea reînceperii urmăririi penale împotriva dnei Ágnes Hankiss, astfel cum s-a dispus prin hotărârea Curții Supreme a Republicii Ungaria;

B.  întrucât ridicarea imunității parlamentare a dnei Ágnes Hankiss este cerută în legătură cu presupusa comitere a infracțiunii de defăimare, în conformitate cu secțiunea 181 a Codului penal ungar, ca urmare a unei declarații făcută în emisiunea „Péntek 8 mondatvadász”, la 23 ianuarie 2004;

C.  întrucât Ágnes Hankiss a fost învinuită de un reclamant privat, într-o acuzație din data de 18 februarie 2004 adresată Tribunalului Central al Districtului Buda la 23 februarie 2004; întrucât Tribunalul Central al Districtului Buda s-a pronunțat la 28 iunie 2005, hotărâre care a fost atacată la Tribunalul Municipiului Budapesta și anulată de acesta la 3 februarie 2006;

D.  întrucât, ca urmare a acestui fapt, cazul a fost trimis înapoi Tribunalului Central al Districtului Buda, care a achitat-o pe Ágnes Hankiss de învinuiri, la 6 februarie 2009; întrucât reclamantul a atacat în instanță această hotărâre la Tribunalul Municipiului Budapesta, care a hotărât la 25 martie 2009 să mențină hotărârea tribunalului districtual în toate punctele sale;

E.  întrucât, la 12 noiembrie 2009, Curtea Supremă a Republicii Ungaria a anulat ambele hotărâri judecătorești pentru încălcarea dreptului material și a ordonat Tribunalului Central al Districtului Buda reînceperea urmăririi penale;

F.  întrucât Ágnes Hankiss este deputată în Parlamentul European din data de 15 iulie 2009;

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în timpul sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului din țara respectivă; întrucât aceasta nu împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi;

H.  întrucât secțiunea 552 (1) din Legea ungară privind procedurile penale prevede suspendarea procedurilor penale în cazul unei persoane care se bucură de imunitate și solicitarea ridicării imunității și întrucât secțiunea 551(1) din respectiva lege prevede că se pot demara proceduri penale , printre altele, împotriva unui deputat în Parlamentul European, numai după suspendarea imunității;

I.  întrucât secțiunea 12(1) din Legea LVII prevede că cererea de ridicare a imunității într-o cauză care privește o acțiune privată este adresată de instanța judecătorească Președintelui Parlamentului;

J.  întrucât, în cadrul noii proceduri declanșate în urma anulării, Ágnes Hankiss a declarat că este deputată în Parlamentul European și, în consecință, Tribunalul Central al Districtului Buda, în temeiul secțiunii 552(1) din Legea ungară privind procedurile penale și al secțiunii 12 din legea LVII, a hotărât să suspende urmărirea și să solicite ridicarea imunității;

K.  întrucât este prin urmare oportun să se recomande ridicarea imunității parlamentare în acest caz,

1.  hotărăște să ridice imunitatea dnei Ágnes Hankiss;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente ale Republicii Ungaria și dnei Ágnes Hankiss.

(1) Cauza 101/63, Wagner/Fohrmann şi Krier, Culegere 1964, p.195, Cauza 149/85 Wybot/Faure şi alţii, Culegere 1986, p.2391, Cauza T-345/05 Mote/Parliament Culegere II 2008, p.-2849, Cauzele conexe C-200/07 şi C-201/07 Marra / De Gregorio şi Clemente, Culegere II 2008, p.7929 şi cauza T-42/06 Gollnisch / Parliament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate