Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0156/2011

Předložené texty :

A7-0156/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0248

Přijaté texty
PDF 282kWORD 41k
Úterý, 7. června 2011 - Štrasburk
Důkaz původu pro některé textilní výrobky ***I
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0544),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0316/2010),

–  s ohledem na čl. 294, odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0156/2011),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
P7_TC1-COD(2010)0272

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 955/2011.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí