Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0272(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0156/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0156/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0248

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 35k
2011. június 7., Kedd - Strasbourg
Egyes textiltermékek származásának igazolása ***I
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. június 7-i jogalkotási állásfoglalása a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösségben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló 1541/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0544),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0316/2010),

–  tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0156/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. június 7-én került elfogadásra a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösségben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló 1541/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0272

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 955/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat