Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0011(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0186/2011

Ingivna texter :

A7-0186/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0249

Antagna texter
PDF 188kWORD 30k
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ***
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11633/2010),

–  med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (11633/2010),

–  med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 168.5 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0026/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0186/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kroatien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy