Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0147(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0171/2011

Внесени текстове :

A7-0171/2011

Разисквания :

PV 07/06/2011 - 7
CRE 07/06/2011 - 7

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0252

Приети текстове
PDF 289kWORD 45k
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 декември 2009 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2009 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комисията (COM(2011)0069),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0436),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 66 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7-0171/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение изявлението на Комисията и съвмествоно изявление на унгарското председателство и на предстоящите полско, датско и кипърско председателства на Съвета, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 255, 22.9.2010 г., стр. 92.
(2) ОВ С 120, 28.5.2009 г., стр. 47.
(3) ОВ С 87 E, 1.4.2010 г., стр. 345.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
P7_TC2-COD(2008)0147

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/76/ЕС.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявление на Европейския парламент

Европейският парламент изразява съжаление, че Съветът не е готов да приеме задължителното публикуване на таблиците за съответствие във връзка с предложението за изменение на Директива 1999/62/ЕО. С настоящото се декларира, че споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета по време на тристранната среща на 23 май 2011 г., по отношение на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури („Евровинетка“) не засяга резултата от междуинституционалните преговори относно таблиците за съответствие.

Европейският парламент призовава Европейската комисия да го информира в рамките на дванадесет месеца след приемането на това споразумение в пленарна зала и да изготви доклад в края на периода за транспониране относно практиката на държавите-членки за съставяне на техни собствени таблици, в който да се вижда, доколкото е възможно, съответствието между посочената директива и мерките за транспониране, и да осигури публичен достъп до тях.

Изявление на Комисията относно таблиците за съответствие

Комисията припомня ангажимента си да направи необходимото държавите-членки да съставят таблици на съответствието с мерките, които са приели за транспонирането на директивата на ЕС, и да съобщят за тях на Комисията в рамките на транспонирането на законодателството на ЕС в интерес на гражданите, по-доброто законотворчество и повишаването на законодателната прозрачност, с цел подпомагане на проверката за съответствието на националните разпоредби с тези на ЕС.

Комисията изразява съжаление поради липсата на подкрепа за разпоредбата, включена в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (относно „Евровинетката“), която имаше за цел да направи задължително съставянето на таблици за съответствие.

В дух на компромис и с оглед да се гарантира незабавното приемане на предложението, Комисията може да приеме включената в текста задължителна разпоредба за таблиците на съответствието да се замести със съответното съображение, в което държавите-членки се насърчават да следват тази практика. В рамките на дванадесет месеца след приемането на това споразумение в пленарна зала Комисията ще информира и ще изготви доклад в края на периода за транспониране относно практиката на държавите-членки за съставяне за себе си и в интересите на ЕС на свои собствени таблици, като в доклада ще покаже, доколкото е възможно, съответствието между директивата и мерките за транспониране, и ще осигури публичен достъп до тях.

Позицията на Комисията по това досие обаче не следва да се счита за прецедент. Комисията ще продължи усилията си за намиране, заедно с Европейския парламент и Съвета, на подходящо решение на този хоризонтален институционален въпрос.

Изявление на унгарското председателство и на предстоящите полско, датско и кипърско председателства на Съвета

С настоящото изявление се декларира, че споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета по време на тристранната среща на 23 май 2011 г., по отношение на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури („Евровинетка“) не засяга резултата от междуинституционалните преговори относно таблиците за съответствие.

Правна информация - Политика за поверителност