Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0147(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0171/2011

Texte depuse :

A7-0171/2011

Dezbateri :

PV 07/06/2011 - 7
CRE 07/06/2011 - 7

Voturi :

PV 07/06/2011 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0252

Texte adoptate
PDF 286kWORD 55k
Marţi, 7 iunie 2011 - Strasbourg
Taxele la vehiculele grele de marfă ***II
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (15145/1/2010 – C7–0045/2011),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 decembrie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 februarie 2009(2),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2011)0069),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0436),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0171/2011),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de Declarația Comisiei și de Declarația comună a Președinției Ungare și a viitoarelor președinții polonă, daneză și cipriotă ale Consiliului, anexate la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 255, 22.9.2010, p. 92.
(2) JO C 120, 28.5.2009, p. 47.
(3) JO C 87 E, 1.4.2010, p. 345.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 7 iunie 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
P7_TC2-COD(2008)0147

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2011/76/UE)


ANEXĂ

Declaraţia Parlamentului European

Parlamentul European regretă faptul că Consiliul nu a fost pregătit să accepte publicarea obligatorie a tabelelor de corespondență în contextul propunerii de modificare a Directivei 1999/62/CE. Se declară, prin prezenta, că acordul la care s-a ajuns între Parlamentul European și Consiliu în cadrul trilogului din 23 mai 2011 privind Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Eurovigneta) nu cauzează prejudicii rezultatului negocierilor interinstituționale privind tabelele de corespondență.

Parlamentul European invită Comisia Europeană să-l informeze în termen de douăsprezece luni de la adoptarea în plen a prezentului acord și să întocmească un raport la sfârșitul perioadei de transpunere referitor la practica statelor membre în ceea ce privește întocmirea propriile lor tabele care vor ilustra, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice.

Declarația Comisiei privind tabelele de corespondență

Comisia reamintește angajamentul pe care și l-a asumat de a asigura că statele membre întocmesc tabele de corespondență între măsurile de transpunere adoptate și directiva UE și le transmit Comisiei în cadrul procesului de transpunere a legislației UE, în interesul cetățenilor, în scopul unei mai bune legiferări și al creșterii transparenței juridice, precum și cu scopul de a contribui la examinarea conformității legislației naționale cu dispozițiile UE.

Comisia regretă lipsa sprijinului pentru dispoziția inclusă în propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Eurovigneta), care avea ca scop introducerea obligativității de a întocmi tabele de corespondență.

În virtutea spiritului de compromis și pentru a asigura adoptarea imediată a propunerii menționate, Comisia poate accepta substituirea dispoziției incluse în text referitoare la obligativitatea întocmirii tabelelor de corespondență cu un considerent prin care statele membre să fie încurajate să urmeze această practică. Comisia va informa Parlamentul în termen de douăsprezece luni de la adoptarea în plen a prezentului acord și va întocmi un raport la sfârșitul perioadei de transpunere referitor la practica statelor membre în ceea ce privește întocmirea propriilor tabele, pentru ele însele și în interesul Uniunii, care să ilustreze, în măsura posibilului, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, precum și modul în care aceste tabele sunt făcute publice.

Totuși, poziția Comisiei în cazul acestui dosar nu trebuie considerată drept un precedent. Comisia își continuă eforturile depuse în vederea identificării, împreună cu Consiliul și cu Parlamentul European, a unei soluții adecvate la această problemă instituțională de tip orizontal.

Declarația Președinției ungare și a viitoarelor președinții polonă, daneză și cipriotă ale Consiliului

Se declară, prin prezenta, că acordul la care s-a ajuns între Consiliu și Parlamentul European în cadrul trilogului din 23 mai 2011 privind Directiva 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Eurovigneta) nu cauzează prejudicii rezultatului negocierilor interinstituționale privind tabelele de corespondență.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate