Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0073(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0330/2010

Внесени текстове :

A7-0330/2010

Разисквания :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0253

Приети текстове
PDF 276kWORD 34k
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0132),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0092/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0330/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда
P7_TC1-COD(2010)0073

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 691/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност