Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0073(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0330/2010

Esitatud tekstid :

A7-0330/2010

Arutelud :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Hääletused :

PV 07/06/2011 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0253

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 71k
Teisipäev, 7. juuni 2011 - Strasbourg
Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine ***I
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0132);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0092/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A7-0330/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juunil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta
P7_TC1-COD(2010)0073

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 691/2011) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika