Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0073(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0330/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0330/2010

Keskustelut :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Äänestykset :

PV 07/06/2011 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0253

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 32k
Tiistai 7. kesäkuuta 2011 - Strasbourg
Euroopan ympäristötilinpito ***I
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristötilinpidosta (KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0132),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0092/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0330/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi Euroopan ympäristötilinpidosta
P7_TC1-COD(2010)0073

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 691/2011.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö