Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0073(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0330/2010

Pateikti tekstai :

A7-0330/2010

Debatai :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Balsavimas :

PV 07/06/2011 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0253

Priimti tekstai
PDF 268kWORD 35k
Antradienis, 2011 m. birželio 7 d. - Strasbūras
Europos aplinkos ekonominės sąskaitos ***I
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0132),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0092/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7-0330/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. birželio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų
P7_TC1-COD(2010)0073

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 691/2011.)

Teisinė informacija - Privatumo politika