Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0073(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0330/2010

Teksty złożone :

A7-0330/2010

Debaty :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Głosowanie :

PV 07/06/2011 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0253

Teksty przyjęte
PDF 277kWORD 83k
Wtorek, 7 czerwca 2011 r. - Strasburg
Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska ***I
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0132),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0092/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0330/2010),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska
P7_TC1-COD(2010)0073

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 691/2011.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności