Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0073(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0330/2010

Texte depuse :

A7-0330/2010

Dezbateri :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Voturi :

PV 07/06/2011 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0253

Texte adoptate
PDF 271kWORD 74k
Marţi, 7 iunie 2011 - Strasbourg
Conturile economice și de mediu europene ***I
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice și de mediu europene (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0132),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0092/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei Comisia pentru afaceri economice și monetare (A7-0330/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 iunie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind conturile economice de mediu europene
P7_TC1-COD(2010)0073

Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 691/2011.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate