Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0073(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0330/2010

Ingivna texter :

A7-0330/2010

Debatter :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0253

Antagna texter
PDF 192kWORD 33k
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
Europeiska miljöräkenskaper ***I
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska miljöräkenskaper (KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0132),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0092/2010),

–  med beaktande av artiklarna 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0330/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om europeiska miljöräkenskaper
P7_TC1-COD(2010)0073

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 691/2011.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy