Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2716(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0347/2011

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0268

Приети текстове
PDF 293kWORD 73k
Четвъртък, 9 юни 2011 г. - Страсбург
Среща на върха ЕС - Русия
P7_TA(2011)0268RC-B7-0347/2011

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия

Европейският парламент,

–  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга(1), и започналите през 2008 г. преговори за ново споразумение между ЕС и Русия, както и партньорството за модернизация, започнало през 2010 г.,

–  като взе предвид споделяната от ЕС и Русия цел, изложена в общата декларация, представена на 31 май 2003 г. след 11-ата среща на най-високо равнище между ЕС и Русия в Санкт Петербург, за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, включително културни аспекти („четирите общи пространства“),

–  като взе предвид предишните си доклади и резолюции относно Русия и отношенията между ЕС и Русия, по-специално резолюцията си от 17 февруари 2011 г.(2) относно принципите на правовата държава в Русия, резолюцията си от 17 юни 2010 г.(3) относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия, резолюцията си от 12 ноември 2009 г.(4) относно подготовката за срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Стокхолм на 18 ноември 2009 г., резолюцията си от 17 септември 2009 г.(5) относно убийствата на активисти за правата на човека в Русия и резолюцията си от 17 септември 2009 г.(6) относно външните аспекти на енергийната сигурност,

–  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека и последната среща, проведена в този контекст на 4 май 2011 г.,

–  като взе предвид подписаните споразумения и представените съвместни декларации по време на срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия в Ростов на Дон, проведена от 31 май до 1 юни 2010 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС Катрин Аштън от 24 май 2011 г. относно делото срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев,

–  като взе предвид съвместното изявление на съпредседателите на комитета за парламентарно сътрудничество между ЕС и Русия, направено на 18 май 2011 г. в Сочи,

–  като взе предвид дневния ред на срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия, която ще бъде проведена в Нижни Новгород на 9–10 юни 2011 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Русия, която е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, носи споделена отговорност с ЕС за поддържането на световната стабилност, и като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от голямо значение за стабилността, сигурността и просперитета в Европа и извън нея; като има предвид, че е важно ЕС да има единна позиция и да демонстрира солидарност при отношенията си с Руската федерация и да базира тези отношения на основата на взаимни интереси и общи ценности;

Б.  като има предвид, че сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация продължава да бъде от изключителна важност за по-нататъшното развитие и засилване на сътрудничеството между двамата партньори,

В.  като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими както икономически, така и политически; като има предвид, че Европейският съюз продължава да бъде ангажиран с по-нататъшно задълбочаване и развиване на отношенията между ЕС и Русия на базата на сериозен ангажимент към демократичните принципи,

Г.  като има предвид, че спазването и защитата от страна на Русия на основните права и на правата на човека, съблюдаването на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, политическият контрол върху медиите, репресивните мерки спрямо журналисти и представители на опозицията и честността на изборите продължават да предизвикват загриженост; като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и следователно се е ангажирала с принципите на демокрацията и зачитането на правата на човека,

Д.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека осъди Руската федерация за тежки нарушения на правата на човека в много дела и съдебни решения; като има предвид, че изпълнението на съдебните решения продължава да е недостатъчно;

Е.  като има предвид, че много международни предизвикателства, особено по отношение на Близкия изток, Либия, Иран, тероризма, енергийната сигурност, изменението на климата и финансовите кризи, няма да бъдат преодолени без отговорни отношения с Русия в дух на сътрудничество,

Ж.  като има предвид, че както Русия, така и ЕС са заинтересовани от поддържането на добросъседски отношения, мир и стабилност в общите им съседни държави; като има предвид, че почти три години след конфликта с Грузия, Русия продължава да не спазва споразуменията от 12 август и 8 септември 2008 г. относно изтеглянето на военни части от окупираните грузински провинции Южна Осетия и Абхазия до позициите им преди конфликта и не осигурява достъп до тези територии на мисията за наблюдение на Европейския съюз,

1.  Отново потвърждава убеждението си, че Русия остава един от най-важните партньори на Европейския съюз в изграждането на стратегическо партньорство, с който ЕС споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за действия в тясно сътрудничество както в Европа, така и на глобално равнище;

2.  Отбелязва, че срещата на най-високо равнище в Нижни Новгород ще бъде съсредоточена върху общите предизвикателства, пред които са изправени както ЕС, така и Русия (например икономическата и финансова криза, партньорството за модернизация, присъединяването към СТО, въпросите, свързани с енергетиката и енергийната сигурност, мобилността и безвизовия режим на пътуване между ЕС и Русия, международни и регионални въпроси, сътрудничеството в областта на управлението на кризи, правата на човека и принципите на правовата държава);

3.  Призовава ЕС и Русия да се възползват от възможността, която им предоставя предстоящата среща на най-високо равнище, за да водят по-интензивно преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество, което да бъде сключено навременно и да се основава на взаимната зависимост между ЕС и Русия, и подчертава решителната си подкрепа за всеобхватно, правнообвързващо споразумение, което да засяга политическата, икономическата и социалната система и следователно да включва всички области, свързани с въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава, спазването на правата на човека, особено на основните права, което следва да бъде неразделна част от споразумението, при условие че Русия е готова да предприеме мерки, за да утвърди спазването на принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека;

4.  Отново изразява подкрепата си за партньорството за модернизация; приветства инициативата за представяне на съвместен доклад за напредъка, но също подчертава, че е необходимо да се достигне до споразумение относно следващите стъпки в съответствие с резултатите, постигнати до този момент в контекста на четирите общи пространства между Европейския съюз и Русия, както и с оглед на оставащите различия; подкрепя изрично сътрудничеството в областта на научните изследвания и развитието и подчертава, че четирите общи пространства разчитат на принципа на реципрочност; призовава следователно страните на предстоящата среща на най-високо равнище между ЕС и Русия да предприемат действия, за да формулират конкретни цели; подчертава колко е важно да бъдат разгледани въпросите за ефективно, независимо функциониране на съдебната система и за засилването на борбата срещу корупцията; подчертава, че ЕС е готов да допринася по всеки възможен начин, за да се подобри ефективността на системата за независимо прилагане на принципите на правовата държава в Русия; приветства факта, че Русия обяви, че ще подпише Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки;

5.  Изразява надежда, че срещата на най-високо равнище ще помогне за решаването на последните оставащи въпроси по приемането на Русия в СТО, с оглед и на двустранната спогодба от декември 2010 г. между ЕС и Русия относно присъединяването й към СТО; отново изразява подкрепата си за приемането на Русия в СТО, което ще създаде равни условия за бизнес общностите и от двете страни и ще улесни и либерализира търговията в световната икономика; призовава руските органи да приемат стабилна и справедлива правна уредба, която да регулира по подходящ начин предприемаческата дейност; подчертава, че предусловие за приемането на Русия в СТО е страната да отговаря на изискванията на СТО, в това число отказ от всякакви протекционистки мерки, което обхваща и премахването на пречки пред търговията, като например митническия съюз между Русия, Казахстан и Беларус, който доведе до по-високи консолидирани тарифи;

6.  Подчертава, че членството в СТО и неговото прилагане ще помогнат на Русия да привлича повече чуждестранни инвестиции и да разнообрази икономиката си чрез регулаторна уредба, която ще увеличи доверието на инвеститорите; призовава руските органи да не злоупотребяват със санитарните основания, за да оправдават протекционистки мерки; призовава руските органи въз основа на това да преразгледат настоящата забрана за внос на зеленчуци от ЕС;

7.  Отбелязва продължаващия диалог между ЕС и Русия относно допълнителни визови облекчения; отново изразява ангажимента си към дългосрочната цел за установяване на безвизов режим на пътуване между ЕС и Русия, основан на постепенен подход, с акцент върху съдържанието и практическия напредък; приветства обявения през май 2011 г. списък с общи стъпки (пътна карта) за установяването на безвизов режим на пътуване между ЕС и Русия; подчертава, че посоченият диалог следва да се води в синхрон с процеса на въвеждане на визови облекчения за страните от Източното партньорство; припомня, че както ЕС, така и Русия трябва изцяло да прилагат сключените споразумения; призовава върховния представител и Комисията да убедят Русия да спре да издава паспорти на лицата, живеещи в окупираните провинции Южна Осетия и Абхазия; подчертава необходимостта от предотвратяване на всяко нарушаване на сигурността в Европа; призовава за по-нататъшно сътрудничество в областта на незаконната имиграция, подобряване на контрола на граничните контролно-пропускателни пунктове и на обмена на информация относно тероризма и организираната престъпност;

8.  Подчертава важността на енергийната сигурност и изразява становището, че енергийната политика на Русия спрямо държавите-членки и страните от общото съседско пространство ще бъде определящ тест за истинската дълбочина на намерението на Русия да върви по стъпките на модернизацията и демократизацията; подчертава, че снабдяването с природни ресурси не следва да се използва като политически инструмент; подчертава, че принципите на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, заедно с еднаквия достъп до пазарите, инфраструктурата и инвестициите; приветства също така интереса, демонстриран от страна на Русия, към енергийна рамка със задължителна правна сила; отново потвърждава интереса на ЕС към постигането на балансирано тристранно решение между ЕС, Русия и Украйна във връзка с бъдещите доставки на природен газ за ЕС; призовава за тясно сътрудничество между ЕС и Русия по отношение на доставките на суровини и редки полезни изкопаеми, особено по отношение на считаните за ключови, и в този контекст призовава за съблюдаване на международните правила, особено правилата на СТО;

9.  Призовава Съвета и Комисията да гарантират включването на принципите на Договора за Енергийната харта и Транзитния протокол към него в новото споразумение за партньорство между ЕС и Русия, за да осигурят надеждни и сигурни енергийни доставки въз основа на еднакви стандарти; приветства подписването през февруари 2011 г. на актуализиран механизъм за ранно предупреждение с цел по-нататъшно подобряване на координацията при извънредни ситуации, свързани с търсенето или предлагането; приветства споразумението за създаване на Консултативен форум по въпросите, свързани с природния газ, който следва да предоставя информация, включително от страна на сектора, за развитието на руските и европейските пазари на газ;

10.  Настоятелно призовава Руската федерация да увеличи своя принос за овладяването на изменението на климата, като намали емисиите на парникови газове на национално равнище, и по-специално като подобри енергийната ефективност; призовава за тясно сътрудничество между ЕС и Русия във връзка с международните преговори за всеобхватна рамка за политиката в областта на климата след 2012 г. съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото;

11.  Очаква, че участниците на срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия ще работят за съвместен ангажимент от страна на партньорите на ЕС за спазване на най-високи стандарти за безопасност, за изпълнение на амбициозни стрес тестове на атомни електрически централи и за задълбочаване на международното сътрудничество след опита с продължаващата ядрена криза в централата във Фукушима; счита, че това се отнася по-специално за ядрените реактори от чернобилски тип, които все още са в употреба;

12.  Подчертава, че срещата на най-високо равнище ще се проведе в ключов момент от подготовката на изборите за Държавната дума, и счита, че е важно тези избори да бъдат свободни и честни и да се основават на прилагането на стандартите на Съвета на Европа и ОССЕ за провеждане на избори; посочва, че някои от процедурите за регистрация на политически партии и кандидатски листи се оказаха неоснователни и поради това представляват пречка за провеждането на свободни и честни избори; изразява своето несъгласие с каквото и да било ограничаване на възможностите на опозиционните партии да се регистрират за изборите и призовава Русия да предприеме действия, за да прилага стандартите на Съвета на Европа и ОССЕ за провеждане на избори; настоятелно призовава руските органи да позволят на ОССЕ/Съвета на Европа да проведат дългосрочно наблюдение на изборите от възможно най-ранен етап и призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да настоява за създаването на мисия за тази цел;

13.  Отново потвърждава неотложната необходимост Русия да приложи основните принципи на демокрацията, правовата държава, правата на човека и свободата на медиите като основа за сътрудничество; призовава Русия да предприеме конкретни действия, за да подобри спазването на правата на човека и да защитава журналисти, активисти за правата на човека, малцинства и представители на опозицията от насилие и сплашване;

14.  Приветства готовността на руските партньори да участват по открит и конструктивен начин в диалога по основните въпроси, повдигнати от представителите на ЕС по време на консултацията относно правата на човека от 4 май 2011 г.; призовава този процес да се отвори за ефективен принос от страна на Европейския парламент и Държавната дума, както и за участието на съответните руски органи, в това число Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, и неправителствени организации за защита на правата на човека, независимо от това, дали диалогът се провежда в Русия или в държава-членка на ЕС; подчертава необходимостта да се поддържат тесни контакти и да се подпомагат програми за изграждане на гражданско общество в Русия; изразява дълбока загриженост по отношение на положението на НПО и защитниците на правата на човека в Русия; приветства решението на Министерство на външните работи на Русия да назначи посланик с неограничени пълномощия по въпросите на диалога за правата на човека;

15.  Припомня на Комисията за предложението, прието от Европейския парламент в бюджета за 2011 г., да се създаде диалог на гражданското общество между ЕС и Русия във връзка с провежданите веднъж на две години срещи на най-високо равнище между ЕС и Русия; призовава форумът на гражданското общество ЕС–Русия да бъде включен в рамката на партньорството за модернизация;

16.  Отбелязва със загриженост съдебното решение, постановено от руски апелативен съд по делото срещу Михаил Ходорковски и неговия бизнес партньор Платон Лебедев на 26 май 2011 г., като продължение на тенденцията за политически мотивирани съдебни решения; осъжда политическата намеса в съдебния процес; приветства решението на президента Медведев този случай да бъде разгледан от Президентския съвет по правата на човека; приветства решението на Европейския съд по правата на човека по това дело, с което се приемат твърденията на Ходорковски за незаконно задържане; отбелязва решението на президента Медведев за започване на разследване на обвиненията в престъпление срещу Сергей Магнитски; насърчава разследващата комисия да публикува независим и изчерпателен доклад възможно най-скоро; приветства присъдите за убийствата на Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов и призовава руските органи да продължат работата си по случая; отбелязва задържането на заподозрения за убийството на Анна Политковская;

17.  Изразява съжаление, че противно на задълженията на Русия като член на Съвета на Европа да подкрепя свободата на събранията, мирни граждански събирания продължават да се забраняват и да се разпръскват насилствено, включително забраната за гей парад в Москва за шеста поредна година, в противоречие с окончателното решение, постановено от Европейския съд по правата на човека през април 2011 г.; очаква делегациите и дипломатите на ЕС да прилагат активно „Инструментариума за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ)“ в бъдеще;

18.  Обръща внимание на необходимостта Русия спешно да разреши въпроса относно правното положение на големия брой лица в Русия, които не са нейни граждани;

19.  Изразява загриженост във връзка с фаталните инциденти в Нагорни Карабах и приветства съвместната декларация на партньорите от Г-8, публикувана на 26 май 2011 г., в която се подчертава съгласието да се предприеме решителна стъпка към мирно уреждане на конфликта в Нагорни Карабах; призовава Русия да помогне за разрешаването на конфликта, вместо да доставя оръжия на двете страни в конфликта; настоятелно призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да предприеме стъпки, за да се предотврати потенциално ескалиране на конфликта, и призовава да се прилагат възпиращи мерки спрямо всяка страна, която нарушава Споразумението за прекратяване на огъня от Бишкек;

20.  Призовава Русия да спазва споразуменията, които е подписала, да изпълнява всички условия на състоящото се от шест точки Споразумение за прекратяване на огъня и незабавно да изтегли военните си части от окупираните грузински територии Южна Осетия и Абхазия на позициите им преди конфликта, както и да гарантира достъпа на мисията за наблюдение на Европейския съюз до тези територии;

21.  Призовава Русия да възприеме конструктивна позиция в случая на Приднестровието и преговорите за разрешаване на конфликта в този район, счита, че Приднестровието е тест за взаимната подкрепа между ЕС и Русия при решаването на „замразени“ конфликти, и във връзка с това призовава за подновяването на официалните преговори във формат „5+2“ с цел намиране на решение в най-близко бъдеще (инициативата Мезерберг);

22.  Заявява, че Русия, която има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, трябва да поема отговорност при международни кризи и изцяло да гарантира и зачита суверенитета на съседните си страни; в това отношение настоятелно призовава Русия да се въздържа от оказване на натиск върху Украйна, с цел тя да се присъедини към митническия съюз между Русия, Казахстан и Беларус;

23.  Призовава за продължаване на всеобхватния диалог между Руската федерация и Съединените щати по въпросите на сигурността, в това число изграждането на противоракетния щит;

24.  Призовава представителите на ЕС да повдигнат всички въпроси, посочени в настоящата резолюция, на срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) ОВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0066.
(3) Приети текстове, P7_TA(2010)0234.
(4) ОВ C 271 E, 7.10.2010 г., стр. 2.
(5) ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 27.
(6) ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност