Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2714(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0370/2011

Разисквания :

PV 09/06/2011 - 12.3
CRE 09/06/2011 - 12.3

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0272

Приети текстове
PDF 278kWORD 49k
Четвъртък, 9 юни 2011 г. - Страсбург
Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство
P7_TA(2011)0272RC-B7-0370/2011

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2011 г. относно Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Украйна, и по-специално своята резолюция от 25 ноември 2010 г.(1),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и Украйна, влязло в сила на 1 март 1998 г., и продължаващите преговори по споразумението за асоцииране, което трябва да замести СПС,

–  като взе предвид Програмата за асоцииране ЕС–Украйна, която замества плана за действие и беше одобрена от Съвета за сътрудничество между ЕС и Украйна през юни 2009 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 май 2010 г., озаглавено „Обстоен преглед на Европейската политика за съседство“ (COM(2010)0207), и доклада от 25 май 2011 г. за напредъка във връзка с осъществяването на Европейската политика за съседство,

–  като взе предвид изявлението на своя председател от 24 май 2011 г. относно задържането на Юлия Тимошенко,

–  като взе предвид изявлението, направено на 26 май 2011 г. от говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно случая на Юлия Тимошенко,

–  като взе предвид изявлението на члена на Комисията Щефан Фюле от 24 март 2011 г. след срещата му с Юлия Тимошенко,

–  като взе предвид законопроекта относно предотвратяването на корупцията и борбата с нея, който беше приет от украинския парламент (Върховната рада) на 7 април 2011 г. и който ще влезе в сила на 1 юли 2011 г.,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС е за стабилна и демократична Украйна, зачитаща принципите на социалната пазарна икономика, правовата държава, правата на човека и защитата на малцинствата и гарантираща основните права; като има предвид, че вътрешнополитическата стабилност, съсредоточаването върху вътрешните реформи и зачитането на принципите на правовата държава, включително принципа за справедливи, безпристрастни и независими съдебни процеси, са предпоставка за по-нататъшното развитие на отношенията между ЕС и Украйна; като има предвид, че Източното партньорство обхваща всички тези принципи,

Б.  като има предвид, че в Украйна все още не е проведена цялостна реформа на съдебната система, нито се прилагат мерки, гарантиращи зачитането на принципите на правовата държава в наказателните разследвания и производства, включително принципа за справедливи, безпристрастни и независими съдебни производства,

В.  като има предвид, че корупцията и злоупотребата с власт продължават да бъдат широко разпространено явление в Украйна и изискват категоричен отговор от страна на органите, като отговорните бъдат изправени пред съда; като има предвид, че производствата и разследванията трябва да бъдат безпристрастни и независими, и не трябва да бъдат използвани за политически цели;

Г.  като има предвид, че на 24 май 2011 г. службата на главният прокурор на Украйна приключи разследването по делото срещу Юлия Тимошенко, бивш министър-председател на Украйна, и внесе обвинения за злоупотреба с власт във връзка със сключването на договори за газ с Руската федерация през 2009 г.,

Д.  като има предвид, че на 21 февруари 2011 г. две наказателни производства срещу Юлия Тимошенко бяха обединени в едно дело, по което тя е обвинена за злоупотреба с финансови средства от продажбата на квоти на емисии на парникови газове по Протокола от Киото, както и за незаконно присвояване на 67 милиона украински гривни, които са били отделени от държавния бюджет на Украйна съгласно правителствена гаранция, предоставена на правителството на Австрия, за покупката и вноса на 1 000 превозни средства Opel Combo, предвидени да бъдат използвани за медицински цели в селските райони, по времето, когато тя е заемала длъжността министър-председател,

Е.  като има предвид, че от момента на даването на ход на разследванията на 15 декември 2010 г., Юлия Тимошенко е разпитвана 44 пъти, наложена й е забрана за пътуване, както на територията на Украйна, така и извън нея, за почти шест месеца, четири пъти й е било попречено от страна на украинските органи да пътува в рамките на страната, както и да пътува до Брюксел през февруари и юни, и че Юлия Тимошенко е била призована и разпитвана на 25 май 2011 г. в продължение на няколко часа, преди да бъде освободена,

Ж.  като има предвид, че 12 бивши високопоставени служители от правителството на Тимошенко се намират под режим на предварително задържане, включително бившият министър на вътрешните работи Юрий Луценко, един от ръководителите на партията „Народна самоотбрана“, който е обвинен за злоупотреба със служебно положение и присвояване на финансови средства и който беше задържан на 26 декември 2010 г. за предполагаема липса на сътрудничество с прокуратурата, както и бившият първи заместник-министър на правосъдието Евгений Корнийчук, който беше задържан на 22 декември 2010 г. по обвинения за нарушаване на закона във връзка с процедури за обществени поръчки за правните служби,

З.  като има предвид, че г-н Луценко не беше освободен от предварително задържане, когато процесът срещу него започна на 23 май 2011 г., въпреки факта, че задържането за предполагаема липса на сътрудничество с разследването в неговия случай е крайно несъразмерна мярка,

И.  като има предвид, че предварителният доклад на датския Хелзинкски комитет за правата на човека относно процесите срещу Луценко и Корнийчук изброява сериозни нарушения на Европейската конвенция за правата на човека;

Й.  като има предвид, че наказателно производство беше започнато и срещу бившия министър на икономиката Бохдан Данилишин, който напусна Украйна и получи политическо убежище в Чешката република; като има предвид, че обвинения са повдигнати също така и срещу бившия министър на околната среда Георгий Филипчук и бившия министър на отбраната, Валерий Иващенко,

К.  като има предвид, че бившият председател на Кримския парламент, Анатолий Гриценко (Партия на регионите), беше задържан на 24 януари 2011 г. и му беше повдигнато обвинение за злоупотреба с власт във връзка с незаконното отдаване на 4 800 хектара земна площ; като има предвид, че по-късно беше отворено и друго наказателно дело, обхващащо измами със земя във връзка с курортна площ в Ялта,

Л.  като има предвид, че службата на главния прокурор също така започна наказателно разследване за злоупотреба с власт срещу бившия президент на Украйна, Леонид Кучма,

М.  като има предвид, че Конституцията на Украйна предвижда колективна отговорност за решенията, които се вземат от украинското правителство,

Н.  като има предвид, че ЕС продължава да подчертава необходимостта от това да бъде показано зачитане на принципите на правовата държава, включително принципа за справедливи, безпристрастни и независими съдебни процеси, като същевременно се избягва опасността от създаване на каквото и да било усещане, че съдебните мерки се използват избирателно; като има предвид, че ЕС счита, че тези принципи са особено важни в страна, която се стреми към по-дълбоки договорни отношения въз основа на политическо асоцииране,

1.  Подчертава, че е важно да бъде осигурена най-висока степен на прозрачност в разследванията, производствата и съдебните процеси, и предупреждава срещу всякакво използване на наказателното право като инструмент за постигане на политически цели;

2.  Изразява загриженост относно увеличаването на броя на избирателните производства според политическата опозиция в Украйна, както и несъразмерността на прилаганите мерки, по-специално в случаите на г-жа Тимошенко и г-н Луценко, бивш министър на вътрешните работи, и отбелязва, че спрямо г-н Луценко се прилага мярка на задържане от 26 декември 2010 г. насам; изразява своята подкрепа за украинския комисар за правата на човека, Нина Карпачова, която поиска от украинския главен прокурор да разгледа възможността за прилагането на предохранителни мерки, които не включват задържане;

3.  Припомня на украинските органи, че принципът на колективна отговорност за решенията на правителството не позволява преследването на отделни членове на правителството за решения, взети от колегиум;

4.  Подчертава, че продължаващите разследвания срещу видни украински политически ръководители не следва да възпрепятстват последните от активно участие в политическия живот на страната, срещи с избиратели и пътувания с цел международни срещи; следователно призовава украинските органи да отменят забраната за пътувания на територията на страната и извън нея, наложена на Юлия Тимошенко и други ключови политически фигури;

5.  Подчертава факта, че укрепването на върховенството на закона и провеждането на истинска битка срещу корупцията са важни не само за сключването на споразумението за асоцииране и задълбочаването на отношенията между ЕС и Украйна най-общо, но също така и за укрепването на демокрацията в Украйна;

6.  Призовава Комисията да подкрепи реформата на съдебната система в Украйна, като използва по-ефективно програмата на ЕС за изграждане на капацитет, и да разгледа възможността за създаването на консултативна група на високо равнище за Украйна, която да подпомага усилията на страната за постигане на съответствие със законодателството на ЕС, включително по отношение на съдебната власт;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ЕСВД, държавите-членки, президента, правителството и парламента на Украйна, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0444.

Правна информация - Политика за поверителност