Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 74kWORD 34k
Čtvrtek, 9. června 2011 - Štrasburk
Potírání korupce v evropském sportu
P7_TA(2011)0273P7_DCL(2011)0007

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2011 o potírání korupce v evropském sportu

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 165 odst. 2 sedmou odrážku Smlouvy o fungování Evropské unie, kde se stanoví, že činnost Unie je zaměřena na rozvoj evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že uznává velmi důležitý sociální a finanční dopad evropského sportu na občany a podniky v Unii,

B.  vzhledem k tomu, že podle bílé knihy o sportu (KOM(2007)0391) je korupční problémy evropského rozměru zapotřebí řešit na evropské úrovni a Komise bude nadále monitorovat provádění právních předpisů EU týkajících se praní špinavých peněz v členských státech s ohledem na odvětví sportu,

1.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy koordinovala vypracování rozsáhlé studie o případech korupce v evropském sportu a konzultovala přitom se všemi příslušnými zainteresovanými stranami;

2.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se zaměřily především na vazby mezi organizovaným zločinem a zákonným a nezákonným sázením, sportovními agenty, rozhodčími, klubovými funkcionáři a sportovci a sportovkyněmi, jejichž účelem je stanovit výsledky evropských sportovních utkání předem;

3.  vyzývá Komisi, aby v zájmu poctivosti a udržitelného rozvoje evropského sportu nastavila pravidla pro sázení on-line prostřednictvím provozovatelů s licencí a přijala konkrétní opatření, která omezí machinace s výsledky utkání a zajistí spravedlivý návrat ke kořenům sportu přiznáním práva vypisovat sázky pořadatelům sportovních soutěží;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů(1) předal Komisi a parlamentům členských států.

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 1 k zápisu ze zasedání ze dne 9. června 2011 (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí