Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0804(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0229/2011

Esitatud tekstid :

A7-0229/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/06/2011 - 12.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0275

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 31k
Neljapäev, 23. juuni 2011 - Brüssel
Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine - kandidaat Mario Draghi
P7_TA(2011)0275A7-0229/2011

Euroopa Parlamendi 23. juuni 2011. aasta otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta (10057/2011 – C7-0134/2011 – 2011/0804(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 17. mai 2011. aasta soovitust (10057/2011)(1);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõike 2 teist lõiku, mille alusel Euroopa Ülemkogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0134/2011);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 109;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0229/2011),

A.  arvestades, et 20. mai 2011. aasta kirjas konsulteeris Euroopa Ülemkogu Euroopa Parlamendiga Mario Draghi ametisse nimetamise osas Euroopa Keskpanga presidendiks ametiajaga kaheksaks aastaks alates 1. novembrist 2011;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon alustas seejärel kandidaadi pädevuse hindamist, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikes 2 esitatud nõudeid ja kõnealuse lepingu artiklis 130 sätestatud Euroopa Keskpanga täieliku sõltumatuse nõuet, ning arvestades, et selle hindamise käigus sai parlamendikomisjon kandidaadilt elulookirjelduse ja vastused talle saadetud kirjalikule küsimustikule;

C.  arvestades, et parlamendikomisjon korraldas seejärel 14. juunil 2011. aastal kandidaadi kahe ja poole tunnise kuulamise, millel kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele,

1.  esitab positiivse arvamuse nõukogu soovituse kohta nimetada Mario Draghi Euroopa Keskpanga presidendiks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 150, 9.6.2011, lk 8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika