Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0335(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0192/2011

Ingediende teksten :

A7-0192/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0279

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 31k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en de Seychellen ***
P7_TA(2011)0279A7-0192/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2011 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (17238/2010),

–  gezien het ontwerpprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (17237/2010),

–  gezien het verzoek om goedkeuring van de Raad overeenkomstig artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0031/2011),

–  gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A7-0192/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt de Commissie aan het Parlement de conclusies te doen toekomen van de vergaderingen en werkzaamheden van de in artikel 9 van de Partnerschapsovereenkomst voor de visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (hieronder de Partnerschapsovereenkomst genoemd) bedoelde gemengde commissie, alsook het in artikel 3 van het protocol bedoelde sectorale meerjarenprogramma over de Partnerschapsovereenkomst;

3.  verzoekt de Commissie aan het Parlement en de Raad tijdens het laatste jaar waarin het protocol van toepassing is en voordat de onderhandelingen ter vernieuwing van de overeenkomst worden geopend, een verslag over de toepassing ervan te doen toekomen;

4.  verzoekt de Commissie om een verslag over de ontwikkeling van de piraterij in de exclusieve economische zone van de Seychellen tussen 2006 en 2010 en de gevolgen daarvan voor de visserijactiviteiten van de Seychellen en van Europa;

5.  dringt erop aan dat vertegenwoordigers van de Commissie visserij van het Parlement deelnemen aan de bijeenkomsten van de in artikel 9 van de Partnerschapsovereenkomst voor de visserij bedoelde gemengde commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek der Seychellen.

Juridische mededeling - Privacybeleid