Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0355(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0194/2011

Внесени текстове :

A7-0194/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0280

Приети текстове
PDF 266kWORD 34k
Четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел
Възможности за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи ***
P7_TA(2011)0280A7-0194/2011

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно проекта на Решение на Съвета относно сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (05371/2011) – C7-0119/2011 – 2010/0355 (NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Решение на Съвета (05371/2011),

–  като взе предвид проекта на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (05370/2011),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0119/2011),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по рибно стопанство и становищата на Комисията по развитие и на Комисията по бюджети (A7-0194/2011),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Призовава Комисията да предаде на Парламента заключенията от заседанията и от работата на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (наричано по-долу „Споразумение за партньорство“), както и многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от Протокола, и съответните годишни оценки; призовава Комисията да улесни участието на представителите на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението за партньорство; призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на протокола и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му, без ненужни ограничения, свързани с достъпа до документа.

3.  Призовава Съвета и Комисията, в рамките на съответните им правомощия, да предоставят незабавно изчерпателна информация на Парламента на всички етапи на процедурата, свързана с протокола и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС.

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Демократична република Сао Томе и Принсипи.

Правна информация - Политика за поверителност