Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0355(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0194/2011

Esitatud tekstid :

A7-0194/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/06/2011 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0280

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 31k
Neljapäev, 23. juuni 2011 - Brüssel
ELi ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
P7_TA(2011)0280A7-0194/2011

Euroopa Parlamendi 23. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05371/2011);

–  võttes arvesse protokolli eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (05370/2011);

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0119/2011);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0194/2011),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu (edaspidi „partnerlusleping”) artiklis 9 sätestatud ühiskomitee koosolekute ja töö tulemused ning protokolli artiklis 3 osutatud mitmeaastane valdkondlik kava ja vastavad iga-aastased hindamised; palub komisjonil hõlbustada Euroopa Parlamendi esindajate osalemist vaatlejatena partnerluslepingu artiklis 9 sätestatud ühiskomitee koosolekutel; palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli viimasel kehtivusaastal ja enne selle uuendamiseks läbirääkimiste alustamist täieliku aruande protokolli täitmise kohta, seadmata sellele asjatuid juurdepääsupiiranguid;

3.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles oma vastavate volituste raames Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult teavitama protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluste kõigil etappidel vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika