Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0355(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0194/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0194/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0280

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 32k
Torstai 23. kesäkuuta 2011 - Bryssel
EU:n ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
P7_TA(2011)0280A7-0194/2011

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05371/2011),

–  ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (05370/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0119/2011),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A7-0194/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  pyytää komissiota toimittamaan parlamentille Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ”kumppanuussopimus”, 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten ja työn perusteella tehdyt johtopäätökset ja pöytäkirjan 3 artiklassa mainitun monivuotisen alakohtaisen ohjelman sekä vuosittaisten arviointien tulokset; pyytää sitä myös tukemaan Euroopan parlamentin edustajien osallistumista kumppanuussopimuksen 9 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina sekä laatimaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uusimista koskevien neuvotteluiden aloittamista täydellisen kertomuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta rajoittamatta tarpeettomasti mahdollisuutta saada tutustua tähän asiakirjaan;

3.  kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan toimivaltansa puitteissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö