Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0355(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0194/2011

Pateikti tekstai :

A7-0194/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/06/2011 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0280

Priimti tekstai
PDF 198kWORD 34k
Ketvirtadienis, 2011 m. birželio 23 d. - Briuselis
Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas ***
P7_TA(2011)0280A7-0194/2011

2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05371/2011),

–  atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, projektą (05370/2011),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7–0119/2011),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A7–0194/2011),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  prašo Komisijos perduoti Parlamentui Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo (toliau – partnerystės susitarimas) 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto posėdžių ir veiklos rezultatus, taip pat Protokolo 3 straipsnyje minimą daugiametę sektoriaus programą ir atitinkamų kasmetinių vertinimų rezultatus; prašo suteikti Parlamento atstovams galimybę dalyvauti jungtinio komiteto, numatyto partnerystės susitarimo 9 straipsnyje, posėdžiuose stebėtojų teisėmis; taip pat prašo Komisijos pateikti Parlamentui ir Tarybai susitarimo taikymo ataskaitą paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl susitarimo atnaujinimo ir netaikyti nereikalingų apribojimų, susijusių su prieiga prie šio dokumento;

3.  reikalauja, kad Taryba ir Komisija, atsižvelgdamos į atitinkamus įgaliojimus, nedelsdamos ir išsamiai informuotų Parlamentą visais procedūrų, susijusių su Protokolu ir jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika