Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0355(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0194/2011

Teksty złożone :

A7-0194/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/06/2011 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0280

Teksty przyjęte
PDF 203kWORD 33k
Czwartek, 23 czerwca 2011 r. - Bruksela
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej ***
P7_TA(2011)0280A7-0194/2011

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05371/2011),

–  uwzględniając projekt Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (05370/2011),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0119/2011),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A7-0194/2011),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi wniosków z posiedzeń i działalności wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (zwanej dalej „Umową o partnerstwie”), a także wieloletniego programu sektorowego przewidzianego w art. 3 Protokołu oraz odnośnych ocen rocznych; wzywa Komisję do ułatwienia udziału przedstawicieli Parlamentu w charakterze obserwatorów w posiedzeniach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 Umowy o partnerstwie; wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi i Radzie, w ciągu ostatniego roku stosowania protokołu oraz przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia, pełnego sprawozdania z jego realizacji, bez zbędnego ograniczania dostępu do dokumentu;

3.  wzywa Radę i Komisję, w kontekście ich odnośnych kompetencji, aby natychmiast i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach wykonywania protokołu i jego odnowienia na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności