Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0355(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0194/2011

Texte depuse :

A7-0194/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/06/2011 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0280

Texte adoptate
PDF 197kWORD 35k
Joi, 23 iunie 2011 - Bruxelles
Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între UE și Republica Democrată São Tomé și Principe ***
P7_TA(2011)0280A7-0194/2011

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe. (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05371/2011),

–  având în vedere proiectul de protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe (05370/2011),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0119/2011),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A7-0194/2011),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului concluziile reuniunilor și lucrărilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe (denumit în continuare „acordul de parteneriat”), precum și programul sectorial multianual menționat în protocol la articolul 3 și rezultatele evaluărilor anuale; solicită Comisiei să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului ca observatori la reuniunile comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acordul de parteneriat; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de inițierea negocierilor în vederea reînnoirii sale, un raport complet privind punerea sa în aplicare, fără restricții inutile în ceea ce privește accesul la acest document;

3.  solicită Consiliului și Comisiei, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul pe deplin și cât mai prompt în legătură cu toate procedurile referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Democratice São Tomé și Príncipe.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate