Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0308(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0198/2011

Ingediende teksten :

A7-0198/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0281

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 30k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Protocol EU/Andorra waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen ***
P7_TA(2011)0281A7-0198/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2011 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen (17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (17403/2010),

–  gezien het ontwerp van Protocol waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen (17405/2010),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0036/2011),

–  gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0198/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Vorstendom Andorra.

Juridische mededeling - Privacybeleid