Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0308(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0198/2011

Predkladané texty :

A7-0198/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0281

Prijaté texty
PDF 198kWORD 33k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Protokol medzi EÚ a Andorrou o colných bezpečnostných opatreniach ***
P7_TA(2011)0281A7-0198/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia (17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (17403/2010),

–  so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom o colné bezpečnostné opatrenia (17405/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0036/2011),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0198/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Andorrského kniežatstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia