Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0156(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0298/2010

Ingediende teksten :

A7-0298/2010

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen
PV 23/06/2011 - 12.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0282

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 30k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EG en Canada ***
P7_TA(2011)0282A7-0298/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2011 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Gemeenschap en Canada (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (06645/1/2010),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Canada inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart (15561/2008),

–  gezien het verzoek van de Raad om goedkeuring overeenkomstig artikel 100, lid 2, artikel 207, lid 4, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0100/2010),

–  gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0298/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van Canada.

Juridische mededeling - Privacybeleid