Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0156(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0298/2010

Ingivna texter :

A7-0298/2010

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar
PV 23/06/2011 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0282

Antagna texter
PDF 188kWORD 30k
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel
Avtal EG-Kanada om civil luftfartssäkerhet ***
P7_TA(2011)0282A7-0298/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (06645/1/2010),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om civil luftfartssäkerhet (15561/2008),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, 207.4, 218.6 andra stycket led a och artikel 218.8 första stycket och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0100/2010),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0298/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att och översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas och Kanadas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy