Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0196(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0038/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0038/2011

Viták :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Szavazatok :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Elfogadott szövegek
PDF 209kWORD 82k
2011. június 23., Csütörtök - Brüsszel
A fogyasztók jogai ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. június 23-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0614),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0349/2008),

–  tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. július 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2009. április 22-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. június 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0038/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Tanács magyar elnökségének és a közeljövőben hivatalba lépő lengyel, dán és ciprusi elnökségének ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 317., 23.12.09, 54. o.
(2) HL C 200., 2009.8.25., 76. o.
(3) Ez az álláspont helyettesíti a 2011. március 24-én elfogadott módosításokat (Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0116).


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. június 23-án került elfogadásra a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2008)0196

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2011/83/EU irányelv.)


MELLÉKLET

Az Európai Parlament nyilatkozata a megfelelési táblázatokról

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fogyasztók jogairól szóló irányelvre irányuló javaslattal összefüggésben a Tanács nem volt kész elfogadni a megfelelési táblázatok kötelező nyilvánosságra hozatalát. Ezennel kijelentjük, hogy az Európai Parlament és a Tanács között a 2011. június 6-i háromoldalú párbeszéd keretében ezen irányelvre vonatkozóan elért megállapodás nem érinti a megfelelési táblázatról folytatott intézményközi tárgyalások eredményét.

Az Európai Parlament felhívja a Bizottságot, hogy a megállapodás plenáris ülésen történő elfogadása után tizenkét hónapon belül nyújtson számára tájékoztatást, az átültetésre előirányzott időtartam letelte után pedig nyújtson be jelentést a tagállamok arra vonatkozó gyakorlatáról, hogy miképpen állítják össze saját, az ezen irányelv és az átültetési intézkedések közötti megfelelést a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben tükröző táblázataikat, továbbá tegye ezeket nyilvánossá.

Az Európai Parlament üdvözli a többek között a fogyasztói jogokról szóló irányelvben elért megállapodást az ezen irányelv, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv azon rendelkezéseire vonatkozó kötelező jelentéstételi követelményekről, amelyek a szabályozást illetően választási lehetőséget biztosítanak a tagállamoknak (29., 32. és 33. cikk).

A Tanács magyar elnökségének és a közeljövőben hivatalba lépő lengyel, dán és ciprusi elnökségének nyilatkozata a megfelelési táblázatokról

Ezennel kijelentjük, hogy a Tanács és az Európai Parlament között a 2011. június 6-i háromoldalú párbeszéd keretében a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozóan elért megállapodás nem érinti a megfelelési táblázatokról folytatott intézményközi tárgyalások eredményét

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat