Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0196(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0038/2011

Predložena besedila :

A7-0038/2011

Razprave :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Glasovanja :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Sprejeta besedila
PDF 276kWORD 93k
Četrtek, 23. junij 2011 - Bruselj
Pravice potrošnikov ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2011 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0614),

–  ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0349/2008),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju členov 294(3) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. julija 2009(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 22. aprila 2009(2),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. junija 2011, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za pravne zadeve in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0038/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(3);

2.  odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3.  je seznanjen z izjavo madžarskega predsedstva in prihajajočih poljskih, danskih in ciprskih predsedstev Sveta, priloženima tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 317, 23.12.2009, str. 54.
(2) UL C 200, 25.8.2009, str. 76.
(3) To stališče nadomesti spremembe, sprejete dne 24. marca 2011 (Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0116).


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 23. junija 2011 z namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta
P7_TC1-COD(2008)0196

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2011/83/EU.)


PRILOGA

Izjava Evropskega parlamenta o korelacijskih tabelah

Evropski parlament obžaluje, da se Svet pri predlogu direktive o pravicah potrošnikov ni bil pripravljen strinjati z obvezno objavo korelacijskih tabel. Razglaša se, da sporazum o tej direktivi, dosežen med Evropskim parlamentom in Svetom na trialogu dne 6. junija 2011, ne prejudicira izida medinstitucionalnih pogajanj o korelacijskih tabelah.

Evropski parlament poziva Komisijo, naj ga obvesti v dvanajstih mesecih po sprejetju tega sporazuma na plenarnem zasedanju ter ob koncu obdobja prenosa pripravi poročilo o praksi držav članic pri pripravi lastnih tabel, ki najbolj nazorno ponazarjajo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da tabele objavi.

Evropski parlament pozdravlja sklenjeni dogovor, da se v direktivo o pravicah potrošnikov vključijo obveznosti poročanja o določbah te direktive, Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki državam članicam zagotavljajo regulativne možnosti (členi 29, 32 in 33).

Izjava madžarskega predsedstva in prihajajočih poljskih, danskih in ciprskih predsedstev Sveta o korelacijskih tabelah

Razglaša se, da sporazum, dosežen med Evropskim parlamentom in Svetom na trialogu dne 6. junija 2011, o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktivo 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ne prejudicira izida medinstitucionalnih pogajanj o korelacijskih tabelah.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov