Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0301(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0091/2011

Předložené texty :

A7-0091/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/06/2011 - 12.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0294

Přijaté texty
PDF 278kWORD 42k
Čtvrtek, 23. června 2011 - Brusel
Traktory uváděné na trh v rámci přechodného režimu ***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu (KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0607),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0342/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. února 2011(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0091/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 26.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu
P7_TC1-COD(2010)0301

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2011/72/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí