Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0301(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0091/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0091/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 23/06/2011 - 12.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0294

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 38k
2011. június 23., Csütörtök - Brüsszel
A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések ***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. június 23-i jogalkotási állásfoglalása a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0607),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0342/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 16-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0091/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 107., 2011.4.6., 26. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. június 23-án került elfogadásra a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0301

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2011/72/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat