Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0301(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0091/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0091/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 23/06/2011 - 12.20
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0294

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 35k
Ceturtdiena, 2011. gada 23. jūnijs - Brisele
Traktoru laišana tirgū saskaņā ar elastības shēmu ***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar “elastības shēmu” (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0607),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0342/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 16. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0091/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 107, 6.4.2011., 26. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu
P7_TC1-COD(2010)0301

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2011/72/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika