Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0301(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0091/2011

Texte depuse :

A7-0091/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/06/2011 - 12.20
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0294

Texte adoptate
PDF 274kWORD 34k
Joi, 23 iunie 2011 - Bruxelles
Tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește dispozițiile pentru tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0607),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0342/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 februarie 2011(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0091/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 26.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește dispozițiile pentru tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate
P7_TC1-COD(2010)0301

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2011/72/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate